Pylon mit Strube Logo

Polityka prywatności

Cieszymy się z Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej i z Twojego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Twoich danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Poniższe wskazówki zawierają informacje o tym, w jakim celu i zakresie zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej witryny internetowej oraz jak chronimy Twoją prywatność, kiedy udostępniasz nam swoje dane.


1. Administrator

Operatorem niniejszej witryny internetowej i administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych, jest firma Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, Niemcy.

Dane osobowe naszych użytkowników są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami, zawartymi w szczególności w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i niemieckiej ustawie o telemediach (TMG) w ich obowiązującej wersji. Wszystkie dane osobowe zbierane są tylko do ustalonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów oraz przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.


2. Dane osobowe

Dane osobowe to indywidualne informacje dotyczące osobistej lub faktycznej sytuacji określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej (np. nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe).


3. Witryna internetowa

Z naszych stron internetowych można co do zasady korzystać bez podawania swoich danych osobowych. W związku z określonymi zastosowaniami naszej witryny internetowej może jednak istnieć konieczność przekazywania danych. Dlatego niepodawanie swoich danych może prowadzić do ograniczenia korzystania z naszej witryny internetowej.

Każdy dostęp do naszej witryny internetowej jest w momencie ich odwiedzania tymczasowo zapisywany przez nasze serwery sieciowe w postaci pliku protokołu. Możliwe jest przy tym rejestrowanie następujących danych i przechowywanie ich do czasu zautomatyzowanego usunięcia: m.in. adres IP, data i godzina dostępu, przesyłane ilości danych, komunikaty dotyczące udanego wywoływania witryny internetowej, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której nastąpił dostęp oraz adres IP Twojego dostawcy dostępu do internetu. Przetwarzanie tych danych następuje w celu umożliwienia korzystania z witryny internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa systemu, technicznego administrowania infrastrukturą sieciową i optymalizacji oferty internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.


4. Inne rejestrowanie danych

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), jeżeli istnieje lub znajduje uzasadnienie stosunek handlowy, np. w ramach abonamentu lub zlecenia, oraz w przypadku merytorycznego kształtowania i zmiany stosunku handlowego. Ponadto korzystamy z Twoich danych osobowych, jeżeli przekażesz je nam w celu rejestracji na naszej witrynie internetowej i wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie. Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe również w sytuacji, kiedy zwrócisz się do nas za pomocą formularza rekrutacyjnego czy kontaktowego, portalu miejsc pracy oraz przesyłając e-mail, o ile jest to konieczne w związku z udzieleniem odpowiedzi na Twoje zapytania i prowadzoną korespondencją. Zbierane przez nas dane osobowe będą niezwłocznie usuwane, kiedy przestaną być potrzebne do danego celu, chyba że nie pozwolą na to ustawowe obowiązki przechowywania danych.


6. Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania zapytania za pomocą naszego formularza kontaktowego Twoje dane oraz przekazane nam dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie oraz ewentualne pytania dodatkowe. Dane nie będą przekazywane dalej bez Twojej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona poprzez zaznaczenie haczykiem odpowiedniego okienka w formularzu kontaktowym. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę bez podawania powodów, kierując wycofanie zgody na podany adres lub wysyłając je elektronicznie (np. przez e-mail). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dane udostępnione w formularzu kontaktowym są przez nas przechowywane do momentu, kiedy zażądasz ich usunięcia, wpłynie do nas odwołanie Twojej zgody lub przestanie istnieć cel przechowywania tych danych (np. w przypadku zakończonego opracowywania zapytania). Nie narusza to przepisów ustawowych, takich jak w szczególności terminy przechowywania danych.


7. Newsletter

Na naszej witrynie internetowej masz możliwość bezpłatnego zarejestrowania się do newslettera. Obowiązkową informacją wymaganą do przesyłania newslettera jest jedynie Twój adres e-mail. Dodatkowo możesz nam też podać swoje nazwisko. Jeżeli podasz nam swoje nazwisko, informacje te zostaną użyte do personalizacji newslettera. Udostępnione przez Ciebie dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tak zwany model Double opt-in. Oznacza to, że kiedy wpłynie do nas Twoje zgłoszenie, wyślemy na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że życzysz sobie, abyśmy wysyłali do Ciebie nasz newsletter. Jeżeli w ciągu 24 godzin nie klikniesz na link znajdujący się w tej wiadomości, Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte.

W przypadku potwierdzenia życzenia otrzymywania newslettera będziemy przechowywać Twoje dane do czasu, kiedy odwołasz zamawianie newslettera albo wycofasz swoja zgodę. Przechowywanie danych służy wyłącznie temu, aby móc przesyłać Ci nasz newsletter. Ponadto, każdorazowo przy rejestracji i potwierdzaniu, zapisujemy Twój adres IP i czas dokonywania tych czynności, aby móc zapobiec nadużywaniu Twoich danych osobowych.

Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz w każdej chwili wycofać. Oświadczenie o wycofaniu tej zgody można złożyć, klikając na link udostępniony w każdym newsletterze (patrz stopka) oraz w wiadomości wysyłanej w celu potwierdzenia rejestracji do newslettera, a także wysyłając e-mail na adres datenschutz@strube.net.

W przypadku wycofania zgody lub rezygnacji z zamawiania newslettera Twoje dane zostaną usunięte z rozdzielnika newslettera, a następnie całkowicie skasowane. Jeżeli pozyskaliśmy Twoje dane kontaktowe (nazwisko i adres e-mail) także w ramach innych stosunków handlowych, obowiązują w tym zakresie odpowiednie terminy ich przechowywania.


8. Wysyłka newslettera za pomocą usługi Mailingwork

Niniejsza witryna internetowa używa do wysyłki newsletterów platformy Mailingwork. Oferentem usługi jest firma Mailingwork GmbH, Schönherrstraße 8, Gebäude 10d, Eingang N, 09113 Chemnitz, Niemcy. Mailingwork jest usługą, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newslettera. Dane wprowadzone przez Ciebie w celu odbierania newslettera (np. adres e-mail) przechowywane są na serwerach Mailingwork w UE.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą usługi Mailingwork umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newsletterów. Przedmiotem analizy może być przy tym m.in., ilu odbiorców otwarło wiadomość z newsletterem i jak często klikano jakie linki w newsletterze. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można ponadto analizować, czy po kliknięciu linku w newsletterze wykonana została zdefiniowana uprzednio akcja (np. zakup produktu na naszej witrynie internetowej).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, rezygnując z zamawiania newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, które zostały już dokonane przed jej wycofaniem.

Jeżeli nie życzysz sobie analizy przeprowadzanej w ramach Mailingwork, musisz zrezygnować z zamawiania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem udostępniamy odpowiedni link.

Dane udostępnione nam w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do czasu Twojej rezygnacji z newslettera, po której zostają one usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów firmy Mailingwork. Nie dotyczy to danych, zapisywanych przez nas do innych celów (np. adresy e-mail do strefy członków).

Więcej informacji zawierają postanowienia w sprawie ochrony danych w firmie Mailingwork pod adresem: https://mailingwork.de/datenschutz/


9. Przekazywanie danych

Korzystamy z Twoich danych osobowych w obrębie firmy Strube D&S GmbH oraz naszych przedsiębiorstw powiązanych. Przedsiębiorstwa te oraz nasi zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dane na nasze zlecenie, są w rozumieniu art. 28 RODO umownie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przedsiębiorstwa te mają styczność z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy poprzez środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz regularne kontrole, że ustawowe przepisy w sprawie ochrony danych są przestrzegane.

Jeżeli na naszej witrynie internetowej znajdziesz link do innych administratorów danych (np. Google Maps, Google, Instagram) i klikniesz ten link, korzystasz z witryny internetowej bezpośrednio u danego administratora i postanowienia naszej polityki prywatności nie mają do tej witryny zastosowania.

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich czy do międzynarodowych organizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli w pojedynczych przypadkach miałoby dochodzić do takiego przesyłania, odbywałoby się to tylko do takich krajów trzecich, dla których Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych lub jest on zapewniony poprzez właściwe lub stosowne gwarancje (np. Binding Corporate Rules czy standardowe klauzule umowne UE).

Zastrzegamy sobie możliwość przesyłania Twoich danych osobowych do jednostek uprawnionych do uzyskiwania informacji, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub decyzji sądu.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych osób trzecich co do zasady nie ma miejsca.


10. Pliki cookie

Na naszej witrynie internetowej przechowywane są w tak zwanych plikach cookie różne informacje, które służą przyjaznemu dla użytkownika korzystaniu z aplikacji i pozwalają całościowo na bardziej efektywne kształtowanie oferty internetowej. Dane zgromadzone w pliku cookie pozwalają też oszczędzić sobie ponownego wypełniania formularzy. Używane przez nas pliki cookie są ograniczone czasowo i regularnie usuwane.

Możesz samodzielnie zarządzać przyjmowaniem plików cookie naszej witryny internetowej w swojej przeglądarce i w razie potrzeby je zablokować. Możesz też w każdej chwili usunąć wstawione już pliki cookie. Ponadto możesz znaleźć informacje o możliwości dezaktywacji plików cookie w ustawieniach wybranej przez siebie przeglądarki. Jeżeli nie akceptujesz plików cookie, może to w danym wypadku prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z naszej witryny internetowej. Zwracamy uwagę na to, że po usunięciu plików cookie może w danym wypadku istnieć konieczność ponownego aktywowania wstawionych plików cookie opt-out.

Zalecamy regularne, ręczne usuwanie plików cookie i przebiegu przeglądarki.

Rozróżniamy między technicznie koniecznymi plikami cookie, preferencyjnymi, statystycznymi i marketingowymi plikami cookie. Technicznie konieczne pliki cookie umożliwiają korzystanie ze strony w aspekcie technicznym. Technicznie niekonieczne są wszystkie te pliki cookie, których używa się do celów statystycznych i marketingowych. Firma Strube D&S GmbH używa w tym celu Google Ads i Facebook-Insights.

Zgoda na przetwarzanie danych za pomoc plików cookie jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana lub dostosowana pod następującym linkiem: Przejdź do ustawień.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.strube.net


11. Analiza stron internetowych

Aby optymalizować treści i oferty naszych stron internetowych oraz gromadzić analizy statystyczne, wykorzystywane są różne programy rejestrujące dane dotyczące zachowania użytkownika strony internetowej, także w formie zanonimizowanej. W tym celu zbierane są np. dane dotyczące klikania, czasu trwania wizyty, ustawień systemowych i pochodzenia użytkowników poprzez zastosowanie analitycznych plików cookie w formie plików tekstowych. Aby dokonać tych analiz, na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookie. Te zgromadzone dane mogą być zapisywane na serwerach operatorów narzędzi analitycznych. Zgromadzone dane nie są używane do identyfikacji tożsamości i nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku istnieje obawa, iż korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej nie będzie możliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółowo używane przez nas narzędzia analityczne.

Na naszej witrynie internetowej korzystamy w tym celu z następującego narzędzia analitycznego:


12. Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google LLC („Google”). Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dzięki anonimizacji IP na tej witrynie internetowej Twój adres IP jest jednak przedtem skracany przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google korzysta z tych informacji w celu analizowania Twojego użytkowania witryny, sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej i świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i internetu na rzecz operatora tych stron. Adres IP przesyłany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Informujemy, że Google Analytics rozszerzono na tej witrynie internetowej o kod „anonymizeIp”, aby zagwarantować zanonimizowane utrwalanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Przetwarzaniu danych osobowych w ramach Google Analytics można się w każdej chwili sprzeciwić, dopasowując swoje ustawienia plików cookie: Przejdź do ustawień.


13. Google Ads

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi Google Ads. Google Ads jest programem reklamowym online należącym do firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Używamy przy tym funkcji remarketingu Google Ads. Funkcja ta umożliwia prezentowanie użytkownikom naszej witryny internetowej zgodnych z ich zainteresowaniami ogłoszeń reklamowych na innych witrynach w obrębie sieci reklamowej Display Network. Aby to umożliwić, analizowane są Twoje interakcje na naszej witrynie. Rejestrowane jest na przykład to, jaka oferta Cię zainteresowała. W tym celu Google zapisuje w Twojej przeglądarce plik cookie. Za jego pośrednictwem odnotowywane są Twoje wizyty na naszej witrynie. Służy to przede wszystkim identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie identyfikacji Twojej osoby. Dane osobowe nie są zapisywane.

Jeżeli chcesz zdezaktywować używanie plików cookie przez Google, możesz kliknąć poniższy link oraz pobrać i zainstalować udostępnioną tam wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Więcej informacji można znaleźć w deklaracji w sprawie ochrony danych Google pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/.

Ponadto używamy funkcji śledzenia konwersji Google Ads. Z chwilą kliknięcia reklamy włączonej przez Google na Twoim urządzeniu końcowym instalowany jest plik cookie. Pliki cookie tracą jednak ważność po upływie 30 dni. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie służą identyfikacji tożsamości użytkownika. Zebrane informacje służą w szczególności sporządzaniu statystyk dla klientów Google Ads.

Możesz samodzielnie zarządzać przyjmowaniem plików cookie naszej witryny internetowej w swojej przeglądarce i w razie potrzeby je zablokować. Możesz też w każdej chwili usunąć wstawione już pliki cookie. Ponadto możesz znaleźć informacje o możliwości dezaktywacji plików cookie w ustawieniach wybranej przez siebie przeglądarki. Jeżeli nie akceptujesz plików cookie, może to w danym wypadku prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z naszej witryny internetowej.

Ponadto możesz dezaktywować w swojej przeglądarce reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami na Google oraz zgodne z Twoimi zainteresowaniami reklamy Google w sieci. W tym celu pod adresem http://www.google.de/settings/ads musisz aktywować przycisk „Wył.” albo wykonać dezaktywację pod adresem http://www.aboutads.info/choices/. Zwracamy uwagę na to, że po usunięciu plików cookie może w danym wypadku istnieć konieczność ponownego aktywowania wstawionych plików cookie opt-out.

Więcej informacji na temat odpowiednich możliwości ustawień oraz ochrony danych w firmie Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


14. Google Web Fonts

W celu jednorodnej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych fontów internetowych, które są udostępniane przez Google. Przy otwieraniu strona ładuje potrzebne fonty internetowe do pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Jest to konieczne, aby możliwe było prawidłowe wyświetlanie tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka łączy się z serwerami Google. Google uzyskuje w ten sposób informację o tym, że nasza witryna internetowa została wywołana przez Twój adres IP. Używanie fontów internetowych Google odbywa się w celu jednolitej i estetycznej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Gdyby Twoja przeglądarka nie obsługiwała fontów internetowych, Twój komputer zastosuje czcionkę standardową.

Więcej informacji na temat fontów internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w deklaracji ochrony danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


15. Linki zewnętrzne

Czasami odsyłamy do linków zewnętrznych, które znajdują się na stronach osób trzecich. O ile nie jest to wyraźnie widoczne, zwracamy uwagę na to, że chodzi o link zewnętrzny. Nie mamy wpływu na treść i kształt stron zewnętrznych oferentów. Dlatego niniejsza deklaracja polityki prywatności nie obowiązuje dla nich.


16. IHD Kreditschutzverein (Stowarzyszenie Ochrony Kredytowej dla Przemysłu, Handlu i Usług)

Przy zawieraniu umów, zakładaniu konta nowego dłużnika oraz w określonych przypadkach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, także w odniesieniu do dotychczasowych klientów, regularnie sprawdzamy wypłacalność. W tym celu współpracujemy ze stowarzyszeniem IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstraße 11B, 50226 Frechen, Niemcy, od którego otrzymujemy potrzebne dane. W związku z tym przesyłamy Twoje nazwisko i dane kontaktowe do IHD Kreditschutzverein e.V. Informacje zgodne z art. 14 RODO dotyczące przetwarzania danych przez IHD Kreditschutzverein e.V. Można znaleźć tutaj: https://www.ihd.de/datenschutz/.


17. Gra z nagrodami

Na naszej stronie internetowej na Facebooku możesz wziąć udział w grze z nagrodami. W ramach tych akcji w celu ich przeprowadzania mogą być również zbierane i przechowywane dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, imię, adres). Twoje dane osobowe przekazane nam w ramach tych akcji wykorzystywane są wyłącznie w celu przeprowadzenia danej akcji (np. ustalenie nagrody, powiadomienie o nagrodzie i przesłanie nagrody). Po zakończeniu akcji dane uczestników są usuwane. Dalsze warunki udziału można znaleźć pod adresem: https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


18. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia ochrony przekazanych przez Ciebie danych przed nieuprawnionym dostępem oraz nadużyciami ze strony osób trzecich podjęto kompleksowe, techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa. Zastosowane środki spełniają wysokie prawne wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w danym kraju i są zawsze dostosowywane do aktualnych standardów technicznych.


19. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 do 22 RODO jako osoba, której dane dotyczą, masz wobec nas następujące prawa:

  • prawo dostępu do informacji,
  • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.

Po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz w dowolnym momencie ją wycofać. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail na adres datenschutz@strube.net. Możesz skontaktować się z nami również listownie albo wysłać faks.

Istnieje możliwość złożenia skargi w odpowiednim organie kontrolnym odpowiedzialnym za ochronę danych wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Właściwym organem kontrolnym odpowiedzialnym za ochronę danych jest krajowy inspektor ochrony danych w Dolnej Saksonii, adres: Prinzenstraße 5, 30159 Hanower (Niemcy).


20. Włączenie, aktualizacja i zmiana polityki prywatności

Korzystając z naszej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przedstawiony wyżej sposób wykorzystywania danych. Warunki polityki prywatności datowane są na dzień 22.12.2020 r. oraz są aktualnie obowiązujące. Stały rozwój naszej witryny internetowej oraz wdrażanie nowych technologii mogą pociągać za sobą konieczność dopasowania niniejszych warunków polityki prywatności do stanu aktualnego. Dlatego firma Strube D&S zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W związku z tym należy regularnie wywoływać tę stronę internetową i zapoznawać się z aktualnym stanem naszej polityki prywatności.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych firmy Strube D&S GmbH:

Anna Bauer
LINET Services GmbH
Hinter dem Turme 12a
38114 Braunschweig
Niemcy

Albo przez e-mail pod adresem: datenschutz@strube.net

 

Stan: 26.08.2021