Innovation - PhenoTest

Separator Weber

Ze względu na swoją kompozycję buraki cukrowe są odpowiednie do produkcji biogazu. Jest tak zarówno ze względu na ich korzystne właściwości sprzyjające procesowi fermentacji, jak i wysokie plony materii suchej.

Jednak zanieczyszczenie glebą i wysoka zawartość kamieni stanowią wyzwanie dla produkcji biogazu z buraków. Mamy na to proste rozwiązanie: separator Weber do mobilnego oddzielania kamieni i buraków cukrowych. Zasada jego funkcjonowania jest zarówno prosta, jak i genialna. Opiera się na fakcie, że kamienie i buraki mają różne gęstości. Wykorzystuje się tu roztwór soli, w którym kamienie opadają, a buraki unoszą się na powierzchni. Roztwór kainitowy można następnie zastosować na polu jako nawóz.

Nasze innowacje

PhenoTest

Nowa metoda: PhenoTest określa kiełkowanie i wigor nasion.

PhenoBob

PhenoBob to pojazd samonaprowadzający z systemem kamer do analizy obrazowej roślin.

Obrazy rentgenowskie 2D z ich automatyczną analizą

Pierwsza rekonstrukcja 2D nasion na podstawie obrazów rentgenowskich.

Skaner hiperspektralny

Skaner hiperspektralny to program wczesnej diagnozy chorób.

BlueMobil

BlueMobil to technologia prób mająca zapewnić plony z działki przy jednoczesnym próbkowaniu.

Seedinspector i tomografia komputerowa

Badanie nasion buraka cukrowego z zastosowaniem wysoko wydajnej tomografii mikrokomputerowej.

Separator Weber

Separator Weber to mobilna instalacja do separacji kamieni do buraków cukrowych do celów wytwarzania biogazu.