Strube Saatzucht: Biotechnologie

Kultura in vitro

Rozmnażanie i uprawa roślin nie jest możliwa wyłącznie dzięki wysiewowi do gleby, ale również dzięki wegetatywnym procesom in vitro, czyli w szklanej probówce. Poprzez wycięcie tkanek i ich uprawę in vitro można tworzyć i rozmnażać kopie identyczne genetycznie, czyli klony roślin.

Dzięki takiemu podejściu hodujemy i rozmnażamy wiele tysięcy elitarnych genotypów tj. roślin wysokoplennych z unikatowymi cechami genetycznymi i charakterystycznymi. Zbiór klonów stworzonych in vitro odpowiada stałemu zapasowi naszych najcenniejszych genotypów i w ten sposób stanowi bank genów naszego materiału hodowlanego. Klony genotypów stosowanych w krzyżówkach próbnych i których rośliny potomne osiągają wyjątkowo dobre wyniki w testach polowych, można pozyskiwać w kulturze in vitro i przesadzać do gleby w szklarniach. W ten sposób genotypy te są dostępne dla naszych hodowców przez cały rok. Dzięki temu mogą wytwarzać więcej nasion, tworzyć nowe krzyżówki testowe oraz przeprowadzać dalsze wszechstronne próby wydajności.

Inne procesy biotechnologiczne

Markery molekularne

Stosowanie markerów pomaga nam w hodowli indywidualnych i złożonych cech charakterystycznych np. odporności na choroby.

Technologia podwojonych haploidów

Stosowanie technologii podwojonych haploidów pomaga w przyspieszeniu hodowli nowych odmian pszenicy o kilka lat.