Innovation - PhenoTest

BlueMobil

Strube testuje rośliny uprawne od 2000 r. z użyciem specjalnie do tego przystosowanych przekształconych kombajnów. BlueMobil to kombajn do zbierania buraków cukrowych opracowany specjalnie do celów zbiorów z działek. Uważany jest za innowację w zakresie technologii testowania.

Buraki są ogławiane, wykopywane, myte i ważone, a wszystko to w ramach jednego kroku roboczego. Następnie buraki są poddawane wysokiemu ciśnieniu i w ten sposób przetwarzane w próbki pulpy, które są bezpośrednio sprawdzane pod kątem zawartości, w tym cukru, z użyciem fali świetlnej bliskiej podczerwieni (NIRS) – technologii opracowanej specjalnie na potrzeby naszego BlueMobile. Pulpę buraczaną mrozi się na małych tackach i przewozi do niezwykle nowoczesnego laboratorium w Schlanstedt, w którym dokonuje się dalszej analizy buraków.

Mobilne laboratorium analityczne (po niemiecku)

Nasze innowacje

PhenoTest

Nowa metoda: PhenoTest określa kiełkowanie i wigor nasion.

PhenoBob

PhenoBob to pojazd samonaprowadzający z systemem kamer do analizy obrazowej roślin.

Obrazy rentgenowskie 2D z ich automatyczną analizą

Pierwsza rekonstrukcja 2D nasion na podstawie obrazów rentgenowskich.

Skaner hiperspektralny

Skaner hiperspektralny to program wczesnej diagnozy chorób.

BlueMobil

BlueMobil to technologia prób mająca zapewnić plony z działki przy jednoczesnym próbkowaniu.

Seedinspector i tomografia komputerowa

Badanie nasion buraka cukrowego z zastosowaniem wysoko wydajnej tomografii mikrokomputerowej.

Separator Weber

Separator Weber to mobilna instalacja do separacji kamieni do buraków cukrowych do celów wytwarzania biogazu.