Strube Saatzucht Züchtung: Zuckerrübe Gewächshaus

Nasza praca w zakresie uprawy

Nasza owocna i niezależna praca w zakresie hodowli wymaga dokładnej wiedzy o roślinach. Dotyczy to również ich genomów i właściwości, a także fenotypów i fizjologicznych sposobów funkcjonowania. To z tego względu prowadzimy badania niezależnie i angażujemy się w projekty, w ramach których prowadzimy dalsze badania w zakresie tych podstawowych funkcji. Opracowujemy nowe metody testowania i przesiewów pozwalające na bezpieczne rozpoznawanie roślin odpornych na choroby i udoskonalonych pod względem jakości.

Na podstawie uzyskanych wniosków jesteśmy w stanie lepiej dobierać rośliny i bardziej dokładnie je krzyżować. Sukces krzyżówki sprawdzamy przy pomocymarkerów genetycznych i fenotypowych. Jest to możliwe dzięki zdobywanemu przez dziesięciolecia doświadczeniu w zakresie krzyżowania wstecznego poprzez pracochłonną ręczną kastrację i zapylanie. Następnie wybieramy odpowiednie rośliny i linie roślin według pożądanych celów hodowlanych.

Procesy biotechnologiczne w kontekście hodowli roślin

Zdrowie, opłacalność, solidność

Wymogi, jakie klienci mają względem naszych odmian, stopniowo rosły na przestrzeni ostatnich lat. W tym czasie w kwestii klasycznych celów hodowlanych wzrosło znaczenie hodowli zapewniającej odporność na choroby i szkodniki.

Aby sprostać tym wymogom, przez kilka lat testujemy nowe odmiany przed ich zarejestrowaniem  w różnych lokalizacjach  pod kątem plenności oraz parametrów technologicznych . Miejsca testowania stanowią potencjalny obszar przyszłej uprawy  odmian. Znajdują się one  w najróżniejszych warunkach klimatycznych i charakteryzują się różnymi typami gleby. W ten sposób możemy zagwarantować  wysokie plony nawet w zmiennych warunkach klimatycznych i glebowych . Dopiero wtedy nasze odmiany są rejestrowane w danym kraju.  

productimage general

Portrety hodowców

Obecnie hodujemy buraki cukrowe i pszenicę. Zwykle za każdą nową odmianą stoją wieloletnie prace badawcze naszych pracowników. Codziennie cały zespół pracuje z ogromnym zaangażowaniem i z użyciem najnowszych metod naukowych nad stałym udoskonalaniem plenności i odporności na choroby danej odmiany.

Dr Axel Schechert

Tu znajdują się informacje o dr. Axelu Schechercie, dyrektorze działu badawczo-rozwojowego buraków cukrowych w Strube.

Dr Mario Gils i dr Wessam Akel

Dowiedz się więcej o naszych hodowcach pszenicy: dr Mario Gils i dr Wessam Akel.

Dr Mario Gils

 • Dyrektor działu badań i rozwoju pszenicy
 • Praca na stanowisku głównego hodowcy pszenicy w Strube Research od 2021 r.
 • Od 2014 r. do 2020 r. dyrektor działu badawczo-rozwojowego i hodowli hybrydowej pszenicy w Nordsaat Saatzucht (Böhnshausen)
 • Od 2007 r. do 2014 r. dyrektor grupy roboczej ds. pszenicy hybrydowej w Leibniz Institute for Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) w Gatersleben
 • Od 2000 r. do 2006 r. szef grupy roboczej w Icon-Genetics GmbH i Nordsaat-Saatzucht w Halle (Saale)
 • Doktorat w Max Planck Institute for Breeding Research Cologne na temat „Wyciszanie genów Arabisopsis thaliana” w 2000 r.
 • Do 1996 r.: studia biologiczne na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie w specjalizacji genetyka (dyplom)

Dr Wessam Akel

 • Hodowca pszenicy
 • Praca na stanowisku hodowcy pszenicy w Strube Research od 2019 r.
 • Studia postdoktoranckie na Uniwersytecie w Hohenheim w grupie prof. dr. Friedricha Longina od 2016 r. do 2018 r.
 • Naukowiec i hodowca pszenicy w ogólnej komisji ds. badań naukowych nad rolnictwem (GCSAR) w Damaszku w Syrii
 • Doktorat na Uniwersytecie w Damaszku pt. „Oznaczenie efektu genetycznego ilościowych i jakościowych cech i ich roli w udoskonalaniu genetycznym pszenicy durum
  (Triticum Durum L)”
 • Dyplom studiów magisterskich w Międzynarodowym Centrum Badań Rolniczych w Obszarach Suchych (ICARDA) w Syrii
 • Studiował nauki rolnicze na Uniwersytecie w Damaszku w Syrii, który ukończył w 2000 r.