Strube Saatzucht Züchtung: Zuckerrübe Gewächshaus

Dr Wessam Akel

  • Hodowca pszenicy
  • Praca na stanowisku hodowcy pszenicy w Strube Research od 2019 r.
  • Studia postdoktoranckie na Uniwersytecie w Hohenheim w grupie prof. dr. Friedricha Longina od 2016 r. do 2018 r.
  • Naukowiec i hodowca pszenicy w ogólnej komisji ds. badań naukowych nad rolnictwem (GCSAR) w Damaszku w Syrii
  • Doktorat na Uniwersytecie w Damaszku pt. „Oznaczenie efektu genetycznego ilościowych i jakościowych cech i ich roli w udoskonalaniu genetycznym pszenicy durum
    (Triticum Durum L)”
  • Dyplom studiów magisterskich w Międzynarodowym Centrum Badań Rolniczych w Obszarach Suchych (ICARDA) w Syrii
  • Studiował nauki rolnicze na Uniwersytecie w Damaszku w Syrii, który ukończył w 2000 r.