Strube - BeetControl

BeetControl - Nowa aplikacja Strube dla plantatorów buraków cukrowych

BeetControl to aplikacja na smartfona, która umożliwia dokładną analizę i prognozowanie, czy pole buraków jest dotknięte chorobami liści lub jak rozwinie się porażenie. Aplikacja ma na celu pomóc rolnikom w prawidłowej ocenie sytuacji inwazji, aby we właściwym czasie rozpocząć środki ochrony roślin. Pozwala to na ograniczenie stosowania zabiegów i optymalizację stosowania pestycydów.

Przy pomocy aktualnych zdjęć pola buraków cukrowych oraz w połączeniu z danymi pogodowymi, oceną obszaru ryzyka i właściwościami odporności, model sztucznej inteligencji jest używany do obliczenia, jak wygląda sytuacja porażenia i jak porażenie będzie się dalej rozwijać w tym miejscu ze względu na do pogody.

Aplikacja oferuje również powiadomienia push w przypadku przekroczenia progów szkód na określonym obszarze. W ten sposób BeetControl oferuje każdemu rolnikowi bardzo indywidualny system wczesnego ostrzegania dla jego własnej lokalizacji.

Obecna wersja BeetControl może już dostarczyć diagnozy i prognozy dla inwazji Cercospora. W kolejnych aktualizacjach narzędzie może być również wykorzystywane do analizy inwazji ramularii, mączniaka prawdziwego i rdzy.

 

 

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze.

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze. BeetControl jest dostępny dla systemów operacyjnych iOS i Android w różnych językach: