Strube Saatzucht Züchtung: Zuckerrübe Gewächshaus

Nasza praca w zakresie uprawy

Nasza owocna i niezależna praca w zakresie hodowli wymaga dokładnej wiedzy o roślinach. Dotyczy to również ich genomów i właściwości, a także fenotypów i fizjologicznych sposobów funkcjonowania. To z tego względu prowadzimy badania niezależnie i angażujemy się w projekty, w ramach których prowadzimy dalsze badania w zakresie tych podstawowych funkcji. Opracowujemy nowe metody testowania i przesiewów pozwalające na bezpieczne rozpoznawanie roślin odpornych na choroby i udoskonalonych pod względem jakości.

Na podstawie uzyskanych wniosków jesteśmy w stanie lepiej dobierać rośliny i bardziej dokładnie je krzyżować. Sukces krzyżówki sprawdzamy przy pomocymarkerów genetycznych i fenotypowych. Jest to możliwe dzięki zdobywanemu przez dziesięciolecia doświadczeniu w zakresie krzyżowania wstecznego poprzez pracochłonną ręczną kastrację i zapylanie. Następnie wybieramy odpowiednie rośliny i linie roślin według pożądanych celów hodowlanych.

Procesy biotechnologiczne w kontekście hodowli roślin

Zdrowie, opłacalność, solidność

Wymogi, jakie klienci mają względem naszych odmian, stopniowo rosły na przestrzeni ostatnich lat. W tym czasie w kwestii klasycznych celów hodowlanych wzrosło znaczenie hodowli zapewniającej odporność na choroby i szkodniki.

Aby sprostać tym wymogom, przez kilka lat testujemy nowe odmiany przed ich zarejestrowaniem  w różnych lokalizacjach  pod kątem plenności oraz parametrów technologicznych . Miejsca testowania stanowią potencjalny obszar przyszłej uprawy  odmian. Znajdują się one  w najróżniejszych warunkach klimatycznych i charakteryzują się różnymi typami gleby. W ten sposób możemy zagwarantować  wysokie plony nawet w zmiennych warunkach klimatycznych i glebowych . Dopiero wtedy nasze odmiany są rejestrowane w danym kraju.  

productimage general

Portrety hodowców

Obecnie hodujemy buraki cukrowe i pszenicę. Zwykle za każdą nową odmianą stoją wieloletnie prace badawcze naszych pracowników. Codziennie cały zespół pracuje z ogromnym zaangażowaniem i z użyciem najnowszych metod naukowych nad stałym udoskonalaniem plenności i odporności na choroby danej odmiany.

Dr Michael Stange

Dr Michael Stange

Tu znajdują się informacje o dr. Michaelu Stange, dyrektorze działu badawczo-rozwojowego buraków cukrowych w Strube.

Dr Wessam Akel

Przedstawiamy naszego głównego hodowcę pszenicy: Dr Wessam Akel.