Strube Innowacje

Ulepszona jakość nasion dzięki innowacyjnym metodom testowania.

Firma ma ugruntowaną pozycję międzynarodową i prowadzi aktywnie działalność na całym świecie. Jej pierwszej jakości nasiona to podstawa dobrych plonów roślin uprawnych. Chcemy mieć pewność, że przekazujemy klientom tylko najlepsze nasiona. To dlatego nasiona poddajemy autorskim testom, które opracowujemy w ramach wielu projektów badawczych we współpracy z partnerami i europejskimi instytutami badającymi jakość nasion.

Nasze procedury analityczne obejmują szeroki zakres technik, w tym dwuwymiarowe obrazy rentgenowskie, tomografię mikrokomputerową, metodę przekroju świetlnego z użyciem lasera oraz pomiaru wizualnego z użyciem fali świetlnej bliskiej podczerwieni (NIRS). Uważamy, że na dziś i przyszłość obraliśmy pomyślny kierunek w zakresie innowacji.

 

Analizujemy warunki pola

Twierdzenia Strube dotyczące buraków cukrowych pomyślnie przejdą badania naukowe. Na podstawie różnych testów badamy, do jakiego stopnia przewidywania dotyczące możliwości kiełkowania i wzrostu z naszych testów laboratoryjnych mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Znamy parametry, które na to wpływają. Dzięki temu nadal jesteśmy w stanie zapewniać poprawę jakości nasion.

Nasza dociekliwość naukowa wychodzi poza badania w zakresie jakości ziaren. Zawsze poszukujemy nowych podejść mających na celu optymalizację działalności i uczestniczymy w różnych projektach badawczych.

Nasze innowacje

PhenoTest

Nowa metoda: PhenoTest określa kiełkowanie i wigor nasion.

PhenoBob

PhenoBob to pojazd samonaprowadzający z systemem kamer do analizy obrazowej roślin.

Obrazy rentgenowskie 2D z ich automatyczną analizą

Pierwsza rekonstrukcja 2D nasion na podstawie obrazów rentgenowskich.

Skaner hiperspektralny

Skaner hiperspektralny to program wczesnej diagnozy chorób.

BlueMobil

BlueMobil to technologia prób mająca zapewnić plony z działki przy jednoczesnym próbkowaniu.

Seedinspector i tomografia komputerowa

Badanie nasion buraka cukrowego z zastosowaniem wysoko wydajnej tomografii mikrokomputerowej.

Separator Weber

Separator Weber to mobilna instalacja do separacji kamieni do buraków cukrowych do celów wytwarzania biogazu.