Strube Saatzucht: Biotechnologie

W ostatnich dekadach nastąpił olbrzymi postęp w zakresie hodowli roślin. W niemałej części umożliwił to postęp w dziedzinie biotechnologii np. wybór na podstawie markerów, technologia kultury komórek i tkanek czy technologia podwojonych haploidów. Biotechnologia stała się nieodzowną częścią nowoczesnych procesów hodowli roślin. Obecnie zapewnia nowe sposoby udoskonalania upraw i przyspiesza wprowadzanie na rynek nowych odmian.

Biotechnologia to także podstawa naszych badań nad bazą genetyczną cech hodowlanych, innowacji metodologicznych oraz ich potencjału ciągłego udoskonalania naszych odmian. W ramach projektów realizowanych we współpracy z publicznymi i prywatnymi organizacjami partnerskimi odkryliśmy nowe geny i markery molekularne oraz wprowadziliśmy udoskonalenia proceduralne na różnych etapach procesu hodowli.

Nasze osiągnięcia biotechnologiczne

Kultura in vitro

Klony roślin wysokoplennych i z odpowiednimi cechami charakterystycznymi można hodować i rozmnażać in vitro.

Markery molekularne

Stosowanie markerów pomaga nam w hodowli indywidualnych i złożonych cech charakterystycznych np. odporności na choroby.

Technologia podwojonych haploidów

Stosowanie technologii podwojonych haploidów pomaga w przyspieszeniu hodowli nowych odmian pszenicy o kilka lat.