Pylon mit Strube Logo

Odcisk

 

Strube D&S GmbH
Hauptstraße 1
38387 Soellingen
Telefon +49 5354 809 930
Faks +49 5354 809 937
E-mail: info@strube.net

Dyrektor Zarządzający:
Christian Knolle | Eric Verjux
Hervé Caroff  | Marcel Landmann

Siedziba firmy:
Sollingen

Rejestr handlowy:
Sąd Rejonowy Braunschweig HRB 207143

Numer identyfikacji podatkowej: DE 815 750 933

 

Zaufanie jest dla nas ważne

Z tego powodu chcielibyśmy poinformować o:

Dane dotyczące użytkowania są rejestrowane na tej stronie internetowej w imieniu Strube D&S GmbH. Ścieżki kliknięć użytkowników strony internetowej Strube D&S GmbH, których nie można zidentyfikować, są również gromadzone w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie przez Strube D&S GmbH i nie są przekazywane osobom trzecim. Gromadzenie danych jest zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Na podstawie tych danych tworzone są profile użytkowania do analizy jakości strony internetowej lub do kontroli działań marketingowych. Program śledzący nie ustawia pliku cookie ani nie odczytuje plików cookie przechowywanych lokalnie przez użytkownika. Zebrane dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. Z jednej strony nie jest to możliwe, az drugiej nie jest to również celem śledzenia.

 

Komisja ds.

Odpowiedzialności Treść:

Treść tych stron została opracowana z największą starannością. Strube D&S GmbH nie może jednak zagwarantować, że podane informacje są wolne od błędów i że są dokładne. Strube D&S GmbH wyklucza zatem wszelką odpowiedzialność za szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej, chyba że można wykazać, że firma Strube D&S GmbH działała umyślnie lub z rażącego niedbalstwa.

Rodzaje: Wszystkie informacje zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, biorąc pod uwagę wyniki badań lub obserwacje. Nie można przejąć gwarancji lub odpowiedzialności za zastosowanie w indywidualnych przypadkach, ponieważ warunki wzrostu i odpowiednia interakcja z odmianą podlegają znacznym wahaniom i mogą prowadzić do odmiennego zachowania odmiany.

 

Copyright 2019 by Strube D&S GmbH

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.