Innovation - PhenoTest

PhenoBob

PhenoBob to pojazd samonaprowadzający z systemem kamer do analizy obrazowej roślin. Podczas jazdy przez działkę połączone kamery rejestrujące kolor i używające fal bliskich podczerwieni wykonują serię obrazów. Poszczególne obrazy są automatycznie scalane w jedno wysokiej rozdzielczości zdjęcie dające całościowy obraz działki. Rośliny są wykrywane automatycznie i lokalizowane na podstawie zarejestrowanych obrazów. 

Stosowanie współrzędnych RTK GPS każdej rośliny pozwala PhenoBob na ponowne odnalezienie jej na działce, wielokrotne pomiary działki, a następnie śledzenie obszaru liści wraz z upływem czasu. Dotyczy to zarówno roślin buraka cukrowego, jak i chwastów. Automatyczne odróżnianie buraków od chwastów następuje z wykorzystaniem algorytmu, który został opracowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ten sposób określa się dynamikę polowej zdolności wschodów i obszarów liści na badanych działkach – od momentu wschodu aż po etap 6 liści.

Nasze innowacje

PhenoTest

Nowa metoda: PhenoTest określa kiełkowanie i wigor nasion.

PhenoBob

PhenoBob to pojazd samonaprowadzający z systemem kamer do analizy obrazowej roślin.

Obrazy rentgenowskie 2D z ich automatyczną analizą

Pierwsza rekonstrukcja 2D nasion na podstawie obrazów rentgenowskich.

Skaner hiperspektralny

Skaner hiperspektralny to program wczesnej diagnozy chorób.

BlueMobil

BlueMobil to technologia prób mająca zapewnić plony z działki przy jednoczesnym próbkowaniu.

Seedinspector i tomografia komputerowa

Badanie nasion buraka cukrowego z zastosowaniem wysoko wydajnej tomografii mikrokomputerowej.

Separator Weber

Separator Weber to mobilna instalacja do separacji kamieni do buraków cukrowych do celów wytwarzania biogazu.