Stoisko Strube na Dniach Pola DLG w Niemczech

Aktualności i terminy

Co nowego w Strube? Wszystkie informacje o naszych produktach i firmie można znaleźć tutaj, od spotkań, przez dni w terenie, po rozwój nowych produktów.

Seed is a promise

Strube BlueBob -  automatyczna kontrola chwastów

Nowy projekt dotyczy wirusowego żółknięcia buraków cukrowych

Naukowcy i hodowcy z Strube Research, spółki zależnej Strube Group, są inicjatorami i głównymi partnerami w ekscytującym projekcie: MODEFY, którego celem jest…

Strube PhenoBob

Robotyka przyszłości: PhenoBob zaczyna się od pomiarów na polu buraków

To już drugi rok, w którym firma zajmująca się hodowlą nasion Strube zaczęła używać PhenoBob do autonomicznych pomiarów roślin na polach doświadczalnych buraków…

Logo wszystkich partnerów do współpracy: Strube D&S GmbH, NAÏO-Technologies und Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT.

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla robotów rolniczych

Niemiecka firma zajmująca się hodowlą nasion Strube D&S GmbH, centrum rozwoju Fraunhofer technologii rentgenowskiej EZRT oraz wiodący producent robotów…

Flaga Strube

VisionBlue: wyznaczający trendy, ekonomiczny i zrównoważony

Wobec wymagań stawianych rolnictwu przez zmiany klimatyczne, rosnącą populację na świecie i niedobór zasobów, firma zajmująca się hodowlą nasion Strube zmienia…

Mediacenter

Broszury

Interesujące fakty dotyczące produktów, Strube i naszego serwisu.

Obrazy

Tutaj możesz pobrać wybrane zdjęcia.

Wideo

Uzyskaj wgląd w tematyczny świat Strube.