Innovation - PhenoTest

Seedinspektor a mikropočítačová tomografie (CT)

Během procesu kondicionování se díváme přímo dovnitř semene. Pomocí naší vlastní 3D mikropočítačové technologie zkoumáme tkáně surových semen. Výsledky CT ukazují, která semena jsou naplněna a mají dobře vyvinuté embryo schopné klíčení. Tyto výsledky používáme pro zpracování našich komerčních semen. Umožňuje nedestruktivní výběr semen s nejlepší kvalitou semen.

Vlastnosti semen jsou určovány vnějšími podmínkami během pěstování. Některé vlastnosti jsou však definovány geneticky. Z tohoto důvodu sdílíme své znalosti s naším chovným partnerem Strube Research. Tímto způsobem můžeme také zlepšit kvalitu našeho osiva chovem.

Zrychlený postup CT: S SeedInspector, dalším vývojem CT, analyzujeme osivo plně automaticky. Laboratorní robot se sám zásobuje a zkoumá semeno s vysokou propustností.

Naše inovace

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.