Innovation - PhenoTest

BlueBob®

Autonomní robot na odstraňování plevelů s názvem BlueBob® se vyvíjí jako alternativa k chemické kontrole plevelů při pěstování cukrové řepy. Bohužel, v současnosti neexistuje žádná dobrá alternativa k chemické kontrole plevelů při pěstování cukrové řepy. Protože i používání pesticidů bude v budoucnosti stále více omezené – tady přicházíme s BlueBobem. Projekt BlueBob® je základní součástí podnikové strategie VisionBlue® společnosti Strube.

V budoucnosti musí být celý proces výroby cukrové řepy – začínající šlechtěním, množením, zpracováním osiva a končící pěstováním – trvale udržitelný a ziskový. Budoucnost v zemědělství bude mít pouze tehdy, jestliže bude pěstování cukrové řepy nadále ziskové a bude se šetřit zdroji. V pozadí toho všeho je, že politici a společnost očekávají, že zemědělství přehodnotí trvale udržitelné výrobní systémy. Tady přichází firma Strube s autonomním robotem na odstraňování plevelů v cukrové řepě a aktivně přispívá k udržitelným zemědělským metodám a ochraně zdrojů.

Projekt byl iniciován společně s vývojovým centrem Fraunhofer pro X-Ray Technology EZRT a francouzským výrobcem robotů NAÏO-Technologies. Už v září 2020 byl první prototyp BlueBob® představený cukrovarnickému průmyslu a na jaře 2021 byl druhý prototyp zapojený do odplevelování porostů cukrové řepy.

Použití BlueBob®

Robot se používá v porostech od vzcházení až po uzavření řádků. Během této doby je možné mladé porosty odplevelit, protože robot určí polohu rostlin a rozliší plevel od řepy. Robot pracuje se statickými radličkami mezi řádky a s poháněnými v řádku. Princip odstraňování plevelů je založený na skutečné diferenciaci mezi plevelem a cukrovou řepou v reálném čase, kdy se začíná ve velmi raném stadiu vývoje. To umožňuje robotovi pracovat od stadia prvního listového kotyledonu.

Kromě ekologického odstraňování plevelů existují i další výhody: na rozdíl od chemického odstraňování plevelů rostliny netrpí růstovým stresem v důsledku postřiků při použití principu mechanického odstraňování -plevelů s BlueBob®. Dalšími výhodami celoplošného mechanického odstraňování plevelů při pěstování plodin jsou provzdušnění půdy a lepší dostupnost živin v půdě.

BlueBob® autonomně sleduje stopu secího stroje, která byla zaznamenaná během setí. Autonomně najde řádky a stopy, pozná konec pole a autonomně se otočí, aby jezdil v následující stopě. Na parcelách s pokusy robot dokonce zjistí začátek a konec pokusných políček a na navigaci nepotřebuje lidskou asistenci.

 

Odplevelovací robotika a šlechtění rostlin v rovnováze

Odrůdy cukrové řepy firmy Strube už mají ty nejlepší podmínky na potlačení plevelů díky jejich rychlému vzcházení, také i rychlému vývinu listů a pokryvnosti půdy. Kombinace s mechanickým způsobem odstraňování plevelů je cestou vpřed vzhledem k narůstajícím předpisům o používání prostředků na ochranu rostlin.

Kontaktní osoby projektu BlueBob® (komunikace anglicky nebo německy)

Christian Hügel

Vedoucí výzkumu kvality osiva
T +49 5354 809 404
c.huegel@strube.net
 

Till Henties

Manažer obchodního rozvoje
T +49 5354 809 402
t.henties@strube.net
 

Naše inovace

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.