Strube Saatzucht: Biotechnologie

Kultura in vitro

Rozmnožování a pěstování rostlin je možné nejen prostřednictvím semen a v půdě, ale také vegetativními procesy in vitro - „ve skle“. Vyříznutím rostlinných tkání a jejich kultivací in vitro je možné vytvářet a propagovat geneticky identické kopie nebo klony rostliny.

Pomocí tohoto přístupu udržujeme a násobíme tisíce elitních genotypů, tj. Rostlin s vysokou šlechtitelskou hodnotou s jedinečnými genetickými otisky prstů a charakteristickými znaky. Sběr klonů in vitro odpovídá stálé zásobě našich nejcennějších genotypů a představuje tedy „genovou banku“ našeho šlechtitelského materiálu. Klony genotypů, které se používají ve zkušebních křížích a jejichž potomci mají vynikající výsledky v polních pokusech, lze získat z kultury in vitro a znovu vysadit do půdy ve skleníku. Tyto genotypy jsou tak našim chovatelům k dispozici po celý rok pro produkci většího množství základního osiva, nových testovacích křížů a pokračujících komplexních výkonnostních testů.

Logo Strube Research GmbH & Co. KG

Další biotechnologické pokroky

Molekulární markery

Markerové aplikace nám pomáhají s chovem individuálních a složitých vlastností, jako jsou rezistence vůči nemocem.

Dopl-haploidní technologie

Pomocí techniky dvojitého haploidu můžeme zrychlit šlechtění nových odrůd pšenice o několik let.