Innovation - PhenoTest

Vylepšená kvalita osiva díky inovativním testovacím postupům

Dobře umístěná a mezinárodně aktivní - prvotřídní kvalita osiva je základem dobré plodiny. Chceme mít jistotu, že našim zákazníkům dodáváme jen to nejlepší osivo. Proto naše osivo podrobujeme testovacím metodám, které vyvíjíme v mnoha výzkumných projektech s partnery a evropskými výzkumnými ústavy kvality semen.


V našich analytických procesech se používá široká škála technik, včetně dvourozměrných rentgenových snímků, mikropočítačové tomografie, řezů laserového světla a spektrálního měření v blízké infračervené oblasti (NIRS).

Díváme se na pole

Naše prohlášení o našich cukrové řepě mohou odolat vědeckému výzkumu. Na základě různých testů také na polí zkoumáme, jak dobře se předpovědi klíčivosti a rostoucí kapacity z našich laboratorních testů odrážejí ve skutečnosti. Známe ovlivňující parametry. A proto můžeme pokračovat ve zlepšování kvality našich semen.

 

Strubeho vědecká zvědavost přesahuje výzkum kvality semen. Neustále hledáme nové přístupy k optimalizaci provozu a podílíme se na různých výzkumných projektech.

Naše inovace

Pomocí aplikace BeetControl se list vyšetří na přítomnost Cercospora.

BeetControl

Aplikace pro přesnou analýzu a prognózu.

chorob listů cukrové řepy.

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.

PhenoBob fotografuje cukrovou řepu na poli