Pěstování semen ve Strube

Vylepšená kvalita osiva díky inovativním testovacím postupům

Dobře umístěná a mezinárodně aktivní - prvotřídní kvalita osiva je základem dobré plodiny. Chceme mít jistotu, že našim zákazníkům dodáváme jen to nejlepší osivo. Proto naše osivo podrobujeme testovacím metodám, které vyvíjíme v mnoha výzkumných projektech s partnery a evropskými výzkumnými ústavy kvality semen.

V našich analytických procesech se používá široká škála technik, včetně dvourozměrných rentgenových snímků, mikropočítačové tomografie, řezů laserového světla a spektrálního měření v blízké infračervené oblasti (NIRS).

 

Díváme se na pole

Naše prohlášení o našich cukrové řepě mohou odolat vědeckému výzkumu. Na základě různých testů také na polí zkoumáme, jak dobře se předpovědi klíčivosti a rostoucí kapacity z našich laboratorních testů odrážejí ve skutečnosti. Známe ovlivňující parametry. A proto můžeme pokračovat ve zlepšování kvality našich semen.

 

Strubeho vědecká zvědavost přesahuje výzkum kvality semen. Neustále hledáme nové přístupy k optimalizaci provozu a podílíme se na různých výzkumných projektech.

Naše inovace

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

PhenoFieldBot

PhenoFieldBot je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.