Pěstování semen ve Strube

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin. Při projíždění zápletkou pořizují kombinované barevné a infračervené kamery řadu snímků. Jednotlivé obrázky jsou automaticky zkompilovány do celkového obrazu zápletky s vysokým rozlišením. Rostliny jsou automaticky detekovány a lokalizovány pomocí zaznamenaných snímků.

Použití RTK GPS souřadnic každé jednotlivé rostliny umožňuje PhenoBob přemístit je v grafu, opakovaná měření grafu pak sleduje jejich listovou plochu v průběhu času - to platí jak pro řepné rostliny, tak plevele. Automatické rozlišení mezi řepou a plevelem se provádí pomocí algoritmu, který byl vyškolen pomocí umělé inteligence. Tímto způsobem je určována dynamika vzniku pole a rozvoj listových ploch ve zkušebních grafech - od okamžiku vzniku až po fázi 6 listů.

Autonomické měření rostlin

Naše inovace

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.