Innovation - PhenoTest

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin. Při projíždění zápletkou pořizují kombinované barevné a infračervené kamery řadu snímků. Jednotlivé obrázky jsou automaticky zkompilovány do celkového obrazu zápletky s vysokým rozlišením. Rostliny jsou automaticky detekovány a lokalizovány pomocí zaznamenaných snímků.

Použití RTK GPS souřadnic každé jednotlivé rostliny umožňuje PhenoBob přemístit je v grafu, opakovaná měření grafu pak sleduje jejich listovou plochu v průběhu času - to platí jak pro řepné rostliny, tak plevele. Automatické rozlišení mezi řepou a plevelem se provádí pomocí algoritmu, který byl vyškolen pomocí umělé inteligence. Tímto způsobem je určována dynamika vzniku pole a rozvoj listových ploch ve zkušebních grafech - od okamžiku vzniku až po fázi 6 listů.

Naše inovace

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.