Innovation - PhenoTest

Hyperspektrální skener

Pouze zdravé rostliny produkují vysoké výnosy s vynikající kvalitou. Lidské oko však vidí nemoc relativně pozdě, když jsou již příznaky velmi zřejmé. Pro včasnou detekci chorob rostlin jsme vyvinuli metodu pro přesnou diagnostiku chorob rostlin ve spolupráci s Magdeburg Fraunhofer Institute.

Měření je založeno na skutečnosti, že biochemické procesy u infikovaných rostlin se liší od procesů u zdravých rostlin. Pomocí hyperspektrálních technik můžeme tyto rozdíly vizualizovat. Jednoduchý ruční skener je vybaven inovativním principem měření a algoritmy. Je řízen aplikací pro chytré telefony. Během pouhých několika sekund může uživatel zjistit, zda je rostlina zdravá nebo infikovaná.

Naše inovace

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.