Strube Saatzucht: Biotechnologie

Molekulární markery

Důležitým základem celého rozmnožovacího postupu je výběr jednotlivých rostlin se zlepšenými vlastnostmi z velkého počtu křížených potomků. Pro mnoho z těchto znaků byly identifikovány geny nebo jejich umístění v rostlinném genomu.

Variace v DNA genů nebo genových lokusů, která koreluje s různými fenotypy (vzhledy) rostliny, např. citlivost nebo rezistence k nemoci, lze použít jako "molekulární markery". Použitím těchto markerů je možné předpovídat výkonnost rostliny vztahující se ke specifickým vlastnostem bez nutnosti zdlouhavých a pracných testů odolnosti vůči chorobám nebo jiných testů výkonnosti ve skleníku a na poli.

Aplikace markerů v našich šlechtitelských programech zahrnují selekci pomocí markerů se specifickými markery pro jednotlivé znaky, jako jsou rezistence vůči nemocem, a metody výběru pro celý genom na podporu šlechtění pro komplexní vlastnosti, jako je výnos. V našem neustálém úsilí vyvíjet nové markery pro řešení současných nebo budoucích chovatelských výzev používáme genetické, genomické a bioinformatické výzkumné přístupy.

Logo Strube Research GmbH & Co. KG

Další biotechnologické pokroky

Kultura in vitro

Klony rostlin s vysokou šlechtitelskou hodnotou a charakteristickými vlastnostmi mohou být udržovány a rozmnožovány in vitro.

Dopl-haploidní technologie

Pomocí techniky dvojitého haploidu můžeme zrychlit šlechtění nových odrůd pšenice o několik let.