Strube Saatzucht: Biotechnologie

Biotechnologie pro přesné šlechtění

V posledních desetiletích došlo k velkému pokroku v šlechtění rostlin. To nebylo v malé míře možné díky biotechnologickým pokrokům, jako je selekce pomocí markerů, buněčná a tkáňová kultura a technologie dvojitého haploidu. Biotechnologie se stala nedílnou součástí moderních šlechtitelských procesů rostlin, poskytuje nové možnosti zlepšení plodin a urychluje uvádění nových odrůd na trh.

Biotechnologie je také důležitým základním kamenem našeho výzkumu na genetickém základě šlechtitelských rysů, metodických inovací a jejich potenciálů pro neustálé zlepšování našich odrůd. V rámci projektů spolupráce s veřejnými nebo soukromými partnerskými organizacemi a prostřednictvím interního výzkumu to vedlo k objevení nových genů a molekulárních markerů a umožnilo procedurální zlepšení v různých krocích šlechtitelského procesu.

Logo Strube Research GmbH & Co. KG

Naše biotechnologické pokroky

Kultura in vitro

Klony rostlin s vysokou šlechtitelskou hodnotou a charakteristickými vlastnostmi mohou být udržovány a rozmnožovány in vitro.

Molekulární markery

Markerové aplikace nám pomáhají s chovem individuálních a složitých vlastností, jako jsou rezistence vůči nemocem.

Dopl-haploidní technologie

Pomocí techniky dvojitého haploidu můžeme zrychlit šlechtění nových odrůd pšenice o několik let.