Multiplikační pole ve Francii: Na semenných polích jsou samičí rodičovské samčí sterilní rostliny vysazeny vedle samčích rodičovských opylovačů pro cílené opylení.

Silní partneři. Silné výrobky

To nejlepší je jen pro nás dost dobré. Pouze určitá část sklizeného osiva splňuje naše požadavky na jakost. Po sklizni vybíráme vysoce kvalitní semena podle standardů vysoké kvality a přesně je upravujeme v různých fázích zpracování. To nám umožňuje zajistit, aby geneticky definované vlastnosti odrůdy bylo možné dosáhnout v terénu.

productimage general

Šlechtění

Požadavky na kvalitu, které zpracovatelský průmysl kladl na smluvní zemědělce, jsou extrémně vysoké u zeleného hrášku a kukuřice cukrové. Díky úzké spolupráci s našimi partnery v oblasti chovu - Crites Seed pro hrách a Snowy River pro kukuřici kukuřičnou jsme schopni tyto požadavky splnit. Jako exkluzivní obchodní partner nabízíme našim zákazníkům vysoce výnosné odrůdy s vynikající genetikou. Zajišťujeme rozmnožování, úpravu a balení osiva na místě. To nám umožňuje garantovat nejlepší předpoklady pro optimální úrodu.

Množení

Optimální podmínky na poli během pěstování osiva jsou základem pro vynikající kvalitu osiva. „Matka semeno“ dodává náš partner Strube Research. Místní partneři potom rozmnožují osivo ve Francii (Provence) a Itálii (jižní údolí Po, Toskánsko). Středomořské klima je zvláště vhodné pro pěstování osiva. Můžeme zajistit nejvyšší kvalitu, protože kondicionování a testování „mateřského semene“ se provádí podle našich standardů v Söllingenu.

Peletování a zpracování

Peletování cukrové řepy Strube se provádí podle individuálních požadavků zákazníka. Můžeme se spolehnout na neocenitelné odborné znalosti našich partnerů v oblasti technologie peletování. Osivo také ošetří fungicidy a insekticidy podle specifických požadavků. Jsme jedním z lídrů na trhu při úpravě různých plodin. Na našem místě v Schlanstedtu pečlivě upravujeme pšenici, ječmen, tritikale a hrách. Pre-základní a základní osivo našich odrůd pšenice je upraveno v Söllingen. Máme také největší závod na úpravu žita ve skupině Saaten-Union a s velmi vysokým výkonem jsme v krátké době upravili 5 000 tun.

Výroba

Osivo je přírodní produkt: podnebí, technologie pěstování a genetika mohou způsobit, že je semeno nezralé a není schopné klíčení. Prostřednictvím různých fází zpracování podle vysokých standardů kvality vybereme pouze tu nejlepší část osiva, která se potom prodá našim zákazníkům. V Söllingenu je každoročně upravováno až 3 000 tun semen řepy s maximální přesností. Pouze 20% původně vyčištěného materiálu splní naše standardy kvality a bude dále zpracováváno na trh. Výsledkem je, že naši zákazníci dostávají konzistentní a homogenní množství našich odrůd s vynikajícím výkonem. Semeno, které se komerčně nepoužívá, se prodává jako krmivo pro zvířata.

Pšeničné pole od Strube

To by vás mohlo zajímat

Výzkum

Vyvíjíme zdravé a vysoce výnosné odrůdy pomocí ultramoderních technologií.

Zprávy & události

Novinky o Strube, našich produktech a akcích.

Inovace

S velkou sítí partnerů vyvíjíme inovativní technologie pro nejlepší kvalitu osiva.