Pylon mit Strube Logo

Tiráž

Strube D&S GmbH
Hauptstraße 1
38387 Söllingen
Německo
telefon +49 5354 809 930
fax +49 5354 809 937
e-mailem info@strube.net 

 

Jednatel firmy:
Christian Knolle | Eric Verjux 
Hervé Caroff  | Marcel Landmann

společnosti:
Söllingen

Komerční registr:
Okresní soud Braunschweig HRB 207143

Identifikační číslo DPH:
DE 815 750 933

Důvěra je pro nás důležitá

Z tohoto důvodu bychom vás chtěli informovat o následujících skutečnostech:

Údaje o používání se zaznamenávají na tomto webu jménem společnosti Strube D&S GmbH. Cesty kliknutí osob, které neumožňují identifikaci osob na webových stránkách Strube D&S GmbH, jsou také shromažďovány pro účely marketingu a optimalizace. Shromážděné údaje jsou používány výhradně společností Strube D&S GmbH a nejsou předávány třetím stranám. Shromažďování údajů odpovídá aktuálně platným směrnicím o ochraně údajů.

Z těchto údajů se vytvářejí profily použití pro analýzu kvality webu nebo pro kontrolu marketingových opatření. Program sledování ani nenastavuje cookie, ani nečte soubory cookie uložené místně uživatelem. Shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu. Na jedné straně to není možné a na druhé straně to také není účel sledování.

Údaje o společnosti

 

Obsah:

Obsah těchto stránek byl sestaven s maximální péčí. Strube D&S GmbH však nemůže zaručit, že poskytnuté informace neobsahují chyby a jsou přesné.

Strube D&S GmbH proto vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, pokud nebude prokázáno, že Strube D&S GmbH jednala s úmyslným úmyslem nebo hrubou nedbalostí.

Druhy:

 

Všechny informace byly vytvořeny podle našich nejlepších znalostí, s přihlédnutím k výsledkům testů nebo pozorováním. Za použitelnost nelze v jednotlivých případech převzít žádnou záruku ani odpovědnost, protože podmínky růstu a odpovídající interakce s odrůdou podléhají značným výkyvům a mohou vést k odlišnému chování odrůdy.

 

Copyright 2020 by Strube D&S GmbH

Všechna práva vyhrazena.

Tiráž

Adresa společnosti
jednatel firmy
Odpovídá za obsah podle § 10 MDStV
daňové číslo
Oznámení o odpovědnosti
..