Ochrana dat

 

I. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů, pouze pokud je to nezbytné pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v těch případech, kdy z praktických důvodů nelze získat předchozí souhlas a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. A) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. B) GDPR. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, ​​slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl.6 odst.1 písm. D) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřeváží výše uvedený zájem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání dat a doba uložení

Jakmile přestane platit účel ukládání, osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány. K uskladnění může dojít také v případě, že to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních Unie, kterým odpovědná osoba podléhá. Údaje budou také blokovány nebo vymazány, pokud vyprší doba skladování předepsaná uvedenými normami, ledaže je nutné další uložení dat za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

 

II. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR a dalších národních zákonů o ochraně údajů členských států a dalších předpisů o ochraně údajů je:

Strube D&S GmbH Akcionáři:

Deleplanque & Cie, SUET Saat- und Erntetechnik GmbH
Hauptstrasse 1
38387 Söllingen
Německo
telefon: +49 (0) 5354 809 930
info@strube.net 
datenschutz@strube.net
www.strube.net

 

III. Poskytování webových stránek a tvorba logovacích souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému volajícího počítače.

Shromažďují se následující údaje:

(1) Informace o typu prohlížeče a použité verzi

(2) Operační systém uživatele

(3) Poskytovatel internetových služeb uživatele

(4) IP adresa uživatele

(5) Datum a čas přístupu

(6) Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupoval na náš web

(7) Webové stránky, ke kterým systém uživatele přistupuje prostřednictvím našic

Soubory protokolu obsahují adresy IP nebo jiná data, která umožňují přiřazení uživateli. Může to být například v případě, že odkaz na web, ze kterého uživatel na web přišel, nebo odkaz na web, na který uživatel přešel, obsahuje osobní údaje.

Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné uložení adresy IP systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné webovou stránku doručit do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být po dobu relace uložena IP adresa uživatele. Ukládání do souborů protokolu probíhá za účelem zajištění funkčnosti webu. Údaje dále používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

Náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR spočívá v těchto účelech.

4. Doba skladování

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. Pokud jsou data uložena v souborech protokolu, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Jakékoli další skladování je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.

5. Možnost námitky a odstranění

Shromažďování údajů za účelem poskytování webové stránky a ukládání údajů v souborech protokolu je nezbytné pro provoz webové stránky. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele.

 

IV. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá web, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies používáme, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby bylo možné volající prohlížeč identifikovat také po změně stránek.

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při procházení.

Tímto způsobem lze přenášet následující data:

(1) Zadané hledané výrazy

(2) Frekvence zobrazení stránky

(3) Používání funkcí webových stránek

Když navštívíte náš web, je uživatel informován o použití souborů cookie pro analytické účely a je získán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti existuje také odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.


3. Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našeho webu nelze nabídnout bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránek.

Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Analytické soubory cookie nám říkají, jak se web používá, a proto můžeme naši nabídku neustále optimalizovat.

Náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR spočívá v těchto účelech.

4. Doba skladování, možnost námitky a odstranění

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naše stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro náš web deaktivovány, je možné, že ne všechny funkce webu lze využívat v plném rozsahu.

 

V. Použití etrackeru

Naše webové stránky používají k analýze údajů o používání služby společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (https://www.etracker.com). Používají se soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky jejími návštěvníky a zobrazování obsahu nebo reklamy související s používáním. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení uživatele internetovým prohlížečem. Soubory cookie etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživa

Zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. F (oprávněný zájem) obecného nařízení EU o ochraně údajů (EU GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci naší online nabídky a našich webových stránek. Protože soukromí našich návštěvníků je pro nás obzvláště důležité, IP adresa je co nejdříve anonymizována v etrackeru a přihlašovací údaje nebo ID zařízení jsou převedeny na jedinečný klíč, který není přiřazen osobě. Společnost Etracker je nepoužívá k žádným jiným účelům, nekombinuje je s jinými údaji ani je neposkytuje třetím stranám.

Proti shromažďování a ukládání dat můžete kdykoli vznést námitky s účinkem do budoucna. Abyste mohli v budoucnu vznést námitky proti shromažďování a ukládání vašich údajů o návštěvnících, můžete získat opt-out cookie od společnosti etracker pod následujícím odkazem, což znamená, že žádná data o návštěvnících z vašeho prohlížeče nebudou shromažďována a uložena společností etracker v future: http: // www .etracker.de / privacy? et = V23Jbb Tím se nastaví opt-out cookie s názvem „cntcookie“ od etracker. Neodstraňujte tento soubor cookie, pokud si chcete zachovat námitku. Další informace najdete v ustanoveních o ochraně údajů společnosti etracker: www.etracker.com/de/datenschutz.html


VI. Informační bulletin, kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou nám data zadaná ve vstupní masce přenesena a uložena. Jedná se o tyto údaje:

(1) Jméno

(2) E-mailová adresa

(3) zpráva

Při zpracování údajů se v rámci procesu odesílání odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případně nás můžete kontaktovat pomocí uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje uživatele přenesené pomocí e-mailu uloženy.

V této souvislosti nebudou údaje předány třetím stranám. Data budou použita pouze ke zpracování konverzace.

2. Informační bulletin

Můžete se také zaregistrovat k odběru zpravodaje na webových stránkách Strube. Pokud jste s tím souhlasili, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání aktuálních nabídek a novinek o obsahu, k jehož odběru jste se přihlásili e-mailem.

Po úspěšné registraci k odběru zpravodaje obdržíte automaticky e-mail s žádostí o potvrzení vaší e-mailové adresy. Jakmile potvrdíte svou e-mailovou adresu kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, budete pravidelně dostávat náš elektronický zpravodaj.

V uživatelském profilu vyhodnocujeme následující parametry, agregované i se zřetelem na jméno příjemce, při vyvolání zpravodaje a kliknutí na odkazy obsažené v zpravodaji, abychom lépe odpovídali obsahu zpravodaje vaší osobě předvolby a zájmy mohou: rychlost otevírání zpravodaje, míra kliknutí jednotlivých odkazovaných článků, seznam stránek navštívených v online obchodě.

Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat na adrese datenschutz@strube.net. Můžete se také kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje kliknutím na odkaz uvedený v tomto zpravodaji.

Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do odvolání.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud uživatel dal svůj souhlas, právním základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. A) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou přenášeny v průběhu zasílání e-mailu, je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl.6 odst.1 písm. B) GDPR.

4. Účel zpracování údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje ze vstupní masky ke zpracování kontaktu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, existuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

5. Doba skladování

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a těch, které byly odeslány e-mailem, to je případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností odvodit, že dotyčná záležitost byla konečně vyjasněna.

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou odstraněny nejpozději po sedmi dnech.

6. Možnost námitky a odstranění

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti uložení svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

To lze provést přímo na následující e-mailovou adresu: datenschutz@strube.net

 Nebo pomocí kontaktního formuláře: www.strube.net/kontakt.html

 V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy během navazování kontaktu.

 

VII. Zabezpečený přenos dat

Populární metodu SSL (Secure Socket Layer) používáme ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem, když navštívíte náš web. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, použijeme místo toho 128bitovou technologii v3. To, zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, poznáte podle symbolu zavřeného klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

Rovněž používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

 

VIII. Práva subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě následující práva:

1. Právo na informace

Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování došlo, můžete od odpovědné osoby požadovat následující informace:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;

(3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou sdělovány osobní údaje, které se vás týkají;

(4) plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud nejsou k dispozici konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

(5) existence práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

(6) právo podat stížnost u orgánu dozoru;

(7) všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;

(8) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování údajů předmět.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete v souvislosti s přenosem požádat o informace o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu a / nebo doplnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí provést opravu okamžitě.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů:

(1) pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat přesnost osobních údajů;

(2) zpracování je protiprávní a vy odmítáte vymazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů;

(3) odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo k z důvodu důležitého veřejného zájmu zpracovaného Unií nebo členským státem.

Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete před zrušením omezení informováni odpovědnou osobou.

4. Právo na zrušení

a) Povinnost vymazat

Můžete požádat odpovědnou osobu, aby okamžitě vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje okamžitě vymazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2) Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) nebo čl.9 odst.

(3) Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány nezákonně.

(5) Vymazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.

(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl.17 odst.1 GDPR, přijme příslušná opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci, učinit osobu odpovědnou za zpracování údajů, která zpracovává osobní údaje, aby jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

V zásadě používáme vaše osobní údaje pouze v rámci naší společnosti.

Pokud a do té míry, do jaké zapojíme třetí strany do plnění smluv (např. Poskytovatelé logistických služeb), budou tyto osobní údaje získány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro příslušnou službu.

V případě, že některé části zpracování údajů zadáme externě („zpracování objednávky“), zavazujeme zpracovatele smluvně používat osobní údaje pouze v souladu s požadavky zákonů o ochraně údajů a zaručit ochranu práv subjektu údajů.

Přenos údajů orgánům nebo osobám mimo EU mimo případ uvedený v tomto prohlášení v oddíle 4 neprobíhá a není plánován.

c) Výjimky

Pokud je zpracování nezbytné, právo na výmaz neexistuje

(1) vykonávat právo na svobodu projevu a informací;

(2) Plnit právní povinnost, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, ​​nebo plnit úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je byl předán odpovědné osobě;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. H a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v části a) povede k uskutečnění cílů toto zpracování není možné nebo vážně narušuje, nebo

(5) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud jste vůči odpovědné osobě uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je odpovědná osoba povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, sděleny o této opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování , ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostávat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek odpovědné osobě, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že

(1) zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a

(2) zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na přenos svých osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. To nesmí narušovat svobody a práva ostatních lidí.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro výkon úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k němuž dochází při výkonu veřejné moci a který byl předán odpovědné osobě.

7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Zodpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných postupů, ve kterých se používají technické specifikace.

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,

(2) je přípustný na základě zákonných ustanovení Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, ​​a tato právní ustanovení obsahují vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů nebo

(3) probíhá s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nemusí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se nepoužije čl. 9 odst. 2 písm. A nebo g GDPR a nebyla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněné zájmy.

Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, přijme odpovědná osoba vhodná opatření k ochraně práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby na straně odpovědné osoby, aby vyjádřily svůj vlastní názor a byly vyslechnuty při napadení rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud jste zastává názor, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s porušením GDPR.

Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl.78 GDPR.