Pylon mit Strube Logo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za vaši návštěvu na naší webové stránce a za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Prostřednictvím následujících informací o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat, pro jaké účely a v jakém rozsahu jsou vaše osobní údaje během návštěvy naší webové stránky shromažďovány, resp. zpracovávány, a jakým způsobem chráníme vaše soukromí, když nám poskytnete své osobní údaje.


1. Odpovědnost

Provozovatelem této webové stránky je společnost Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, Německo, která ze svého titulu správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR odpovídá za dodržování platných ustanovení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje našich uživatelů uchováváme a zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a spolkovým zákonem o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG), ve znění pozdějších předpisů. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány výhradně pro pevně stanovené, jednoznačné a legitimní účely a nesmí být uchovávány déle než po dobu nezbytně nutnou.


2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou jednotlivé údaje týkající se osobních nebo věcných okolností určité nebo identifikovatelné fyzické osoby (např. jméno, datum narození a kontaktní informace).


3. Webová stránka

V zásadě můžete naše webové stránky používat, aniž byste nám poskytli své osobní údaje. Nicméně, při určitém používání naší webové stránky může být nezbytné poskytnutí vašich údajů. Neposkytnutí údajů v takových případech může mít za následek omezení při užívání naší webové stránky.

Jakmile navštívíte naši webovou stránku, naše webové servery dočasně uloží každý přístup do souboru protokolu. Přitom mohou být shromažďovány a až do okamžiku automatizovaného výmazu uloženy následující údaje: mimo jiné IP adresa, datum a čas přístupu, přenesené objemy dat, zprávy ohledně úspěšného vyvolání webové stránky, identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému, webová stránka, z níž byl proveden přístup a rovněž IP adresa vašeho poskytovatele internetového připojení. Cílem zpracování těchto údajů je umožnit využívání webové stránky, zajistit bezpečnost systému, technickou správu síťové infrastruktury a rovněž optimalizaci internetové nabídky. Tyto účely se považují za oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f nařízení GDPR.


4. Jiné shromažďování údajů

Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme, pokud existuje obchodní vztah, např. v rámci předplatného nebo objednávky, a rovněž v případě obsahové úpravy nebo změny obchodního vztahu. Kromě toho používáme vaše osobní údaje, pokud jste nám je poskytli v rámci registrace na naší webové stránce a udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme také v případě, kdy nás kontaktujete prostřednictvím formuláře v sekci Kariéra nebo Kontakty, prostřednictvím pracovního portálu nebo případně když se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, a to v míře, v níž je to nezbytné pro vyřízení vašich dotazů a korespondence. Osobní údaje, které jsme shromáždili, budou vymazány, jakmile již nebudou k danému účelu potřeba. Výjimkou jsou případy, kdy zákon stanoví dobu pro uchování takových údajů.


6. Kontaktní formulář

Pokud použijete náš kontaktní formulář a odešlete nám nějaký dotaz, budou údaje a kontaktní informace, které jste poskytli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případné další dotazy. Údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány dál.

Právním základem pro zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR), který jste udělili zaškrtnutím políčka v kontaktním formuláři. Svůj souhlas můžete kdykoli, a to bez udání důvodu, odvolat prostřednictvím zprávy zaslané na výše uvedenou adresu nebo elektronicky (např. e-mailem). Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste poskytli v rámci kontaktního formuláře, uložíme až do okamžiku, kdy obdržíme vaši žádost o výmaz, vaše odvolání souhlasu nebo do okamžiku, kdy pomine účel uchovávání dat (např. po vyřízení dotazu). To se netýká zákonných ustanovení, jako je zejména doba uchování osobních údajů.


7. Zpravodaj

Na naší webové stránce máte možnost zdarma se zaregistrovat k odběru našeho zpravodaje. Povinným údajem pro zasílání zpravodaje je vaše e-mailová adresa. Kromě toho budeme rádi, když nám sdělíte své jméno. Pokud nám sdělíte své jméno, bude tento údaj použit k personalizaci zpravodaje. Údaje, které nám poskytnete, nepředáme žádné třetí osobě nebo straně.

Při registraci k odběru našeho zpravodaje využíváme tzv. volbu Double Opt In pro ověření vlastníka e-mailové adresy. To znamená, že vám poté, co obdržíme registraci, zašleme potvrzovací e-mail na uvedenou e-mailovou adresu a v rámci tohoto e-mailu vás požádáme o potvrzení, že máte zájem o zasílání zpravodaje. Pokud během 24 hodin nekliknete na odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu, vaše registrace bude automaticky vymazána.

Pokud svůj zájem o zasílání zpravodaje potvrdíte, budeme vaše údaje uchovávat až do okamžiku, kdy zrušíte odběr zpravodaje nebo odvoláte svůj souhlas. Účelem uchovávání údajů je výhradně zasílání zpravodaje na vaši adresu. Kromě toho vždy při přihlášení a potvrzení ukládáme vaše IP adresy a časové okamžiky, abychom mohli zabránit zneužití vašich osobních údajů.

Váš souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každém zpravodaji (viz patička) a rovněž v potvrzovacím e-mailu k registraci nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu datenschutz@strube.net.

V případě, že odvoláte svůj souhlas nebo zrušíte odběr zpravodaje, budou vaše údaje z distribučního seznamu zpravodaje odstraněny a následně budou kompletně vymazány. Pokud jsme vaše kontaktní informace (jméno a e-mailová adresa) od vás získali v rámci jiných obchodních vztahů, vztahují se na ně platné doby uchování osobních údajů.


8. Zasílání zpravodaje prostřednictvím služby Mailingwork

Tato webová stránka využívá k odesílání zpravodajů službu Mailingwork. Poskytovatelem je společnost Mailingwork GmbH, Schönherrstraße 8, Gebäude 10d, Eingang N, 09113 Chemnitz, Německo. Mailingwork je služba, jejímž prostřednictvím lze organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Údaje zadané v souvislosti se zpravodajem (např. e-mailová adresa) budou uloženy na serverech Mailingwork v EU.

Naše zpravodaje zasílané prostřednictvím služby Mailingwork umožňují analýzu chování příjemců zpravodaje. Přitom může být, mimo jiné, analyzováno, kolik příjemců otevřelo zprávu se zpravodajem a jak často uživatelé kliknuli na různé odkazy ve zpravodaji. S pomocí tzv. sledování konverzí lze navíc analyzovat, zda po kliknutí na odkaz ve zpravodaji proběhla předem definovaná akce (např. nákup produktu na naší webové stránce).

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím zrušení odběru zpravodaje. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Pokud máte námitky proti analýze prostřednictvím služby Mailingwork, musíte zrušit odběr zpravodaje. Chcete-li to učinit, použijte příslušný odkaz uvedený v každé zprávě se zpravodajem.

Údaje, které ukládáme v souvislosti s vaším odběrem zpravodaje, u nás zůstávají uloženy až do okamžiku, kdy odhlásíte odběr zpravodaje. Po odhlášení odběru budou vymazány jak z našich serverů, tak ze serverů Mailingwork. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou základnu), tímto zůstávají nedotčeny.

Podrobnější informace, týkající se ochrany osobních údajů v rámci služby Mailingwork, najdete pod odkazem: https://mailingwork.de/datenschutz/


9. Předání osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme v rámci společnosti Strube D&S GmbH a rovněž v rámci podniků, s nimiž jsme propojeni. Tyto podniky a rovněž naši externí poskytovatelé služeb, kteří nám na základě našeho pověření poskytují služby v oblasti zpracování údajů, jsou ve smyslu čl. 28 nařízení GDPR smluvně zavázáni ke zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tyto společnosti přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, aplikujeme právní, technická a organizační opatření a provádíme pravidelné kontroly, abychom zajistili, že budou dodržena ustanovení právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Pokud na naší webové stránce najdete odkazy jiných odpovědných stran (např. Google Maps, Google, Instagram) a kliknete na odkaz, přejdete přímo na webovou stránku dané odpovědné strany, na něž se naše ustanovení o ochraně osobních údajů nevztahují.

Vaše osobní údaje obecně nepředáváme do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud bychom v jednotlivých případech provedli takové předání údajů, pak se smí předání uskutečnit pouze do takové třetí země, pro kterou Evropská komise přijala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany nebo kde byla přiměřená úroveň ochrany údajů zajištěna prostřednictvím vhodných nebo přiměřených záruk (např. závazná podniková pravidla nebo standardní smluvní klauzule EU).

Vyhrazujeme si právo předat vaše osobní údaje orgánům, které jsou oprávněny k jejich vyžádání, pokud k tomu budeme ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí povinni.

Předávání vašich osobních údajů jiným třetím stranám v zásadě neprovádíme.


10. Soubory cookie

Na naší webové stránce jsou prostřednictvím tzv. souborů cookie ukládány různé informace, které umožňují, aby používání webové stránky bylo uživatelsky přívětivé a internetová nabídka byla obecně účinnější a efektivnější. Data uložená v souboru cookie navíc eliminují potřebu opakovaného vyplňování formulářů. Soubory cookie, které používáme, jsou časově omezené a jsou pravidelně mazány.

Akceptaci souborů cookie na naší webové stránce si můžete nastavit sami ve svém internetovém prohlížeči – soubory cookie můžete případně i zablokovat. Již existující soubory cookie můžete kdykoli opět vymazat. Kromě toho se můžete informovat o možnosti deaktivace souborů cookie v nastavení vašeho vybraného internetového prohlížeče. Pokud nemáte povoleny žádné soubory cookie, může to v individuálních případech vést k omezením při užívání naší webové stránky. Rádi bychom vás upozornili, že po vymazání vašich souborů cookie budete případně muset znovu aktivovat volbu Opt Out Cookies.

Doporučujeme, abyste soubory cookie a historii pravidelně ručně vymazali.

Rozlišujeme technicky nezbytné soubory cookie, preference a statické a marketingové soubory cookie. Technicky nezbytné soubory cookie jsou takové soubory cookie, které z technického hlediska umožňují využívání webové stránky. Technicky nikoli nezbytné soubory cookie jsou všechny soubory cookie, které jsou používány pro marketingové a statistické účely. Společnost Strube D&S GmbH používá pro tyto účely služby Google Ads a Facebook Insights.

Souhlas se zpracováním dat prostřednictvím souborů cookie je dobrovolný a může být pod níže uvedeným odkazem kdykoli odvolán, resp. přizpůsoben: Přejděte na Nastavení.

Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.strube.net


11. Analýza webových stránek

K optimalizaci obsahu a nabídky našich webových stránek a k realizaci statistického hodnocení se používají různé technické programy, které vyhodnocují data týkající se chování uživatelů webových stránek v anonymizované formě. Pro tento účel jsou například shromažďována data týkající se klikání, trvání návštěvy, systémových nastavení a původu uživatele a jsou k tomu využívány soubory cookie analytického softwaru ve formě textových souborů. Pro účely těchto hodnocení jsou soubory cookie ukládány na vašem počítači. Tato shromážděná data mohou být uložena na serverech provozovatele analytických nástrojů. Shromážděná data nejsou používána k osobní identifikaci uživatelů a nejsou spojována s jinými osobními údaji uživatele.

Prostřednictvím odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče můžete instalaci souborů cookie zabránit. Nicméně bychom vás rádi upozornili, že v takovém případě možná nebudete schopni využívat veškeré funkce této webové stránky. V níže uvedené části vám představíme používané analytické nástroje.

Na naší webové stránce je pro účely analýzy využíván tento analytický nástroj.


12. Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics pro analýzu webové stránky. Poskytovatelem služby je společnost Google LLC („Google“). Informace o vašem využívání této webové stránky, které jsou zachyceny prostřednictvím souboru cookie, jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, kde jsou následně uloženy. Prostřednictvím anonymizace IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam bude zkrácena. Společnost Google použije jménem provozovatele této webové stránky tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k následnému vytvoření zprávy o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojena s žádnými jinými daty Google.

Podrobnější informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů najdete pod odkazem https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. pod odkazem https://www.google.de/intl/de/policies/. Rádi bychom vás upozornili, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby byl zaručen anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP maskování).

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a nařízení GDPR.

Zpracování vašich údajů v rámci Google Analytics můžete kdykoli odvolat tím, že přizpůsobíte svá nastavení souborů cookie: Přejděte na Nastavení.


13. Google Ads

Na naší webové stránce využíváme službu Google Ads. Google Ads je online reklamní platforma, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používáme přitom remarketingovou funkci Google Ads. Pomocí této služby je možné, abychom vám (jako uživatelům naší webové stránky) mohli na jiné webové stránce v rámci obsahové sítě prezentovat reklamy založené na vašich zájmech. Aby to bylo možné, jsou analyzovány vaše interakce na naší webové stránce. Tak je např. zaznamenáváno, o jakou nabídku jste projevili zájem. V rámci tohoto procesu uloží Google do vašeho prohlížeče soubor cookie. Prostřednictvím tohoto souboru cookie jsou zjišťovány vaše návštěvy na naší webové stránce. To slouží především k identifikaci internetového prohlížeče na určitém počítači, nikoli k identifikaci osoby. Osobní údaje nejsou ukládány.

Pokud chcete používání souborů cookie společností Google deaktivovat, můžete kliknout na následující odkaz a zde si stáhnout a nainstalovat dostupný program plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Podrobnější informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google pod odkazem: http://www.google.com/privacy/ads/.

Kromě toho používáme funkci pro sledování konverzí, která je dostupná v rámci služby Google Ads. Při tom je do vašeho počítače v okamžiku, kdy kliknete na nějakou reklamu zajišťovanou prostřednictvím Google, uložen soubor cookie. Platnost souborů cookie vyprší vždy po 30 dnech. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a neslouží k identifikaci osob. Takto získané informace slouží zejména k vytváření statistik pro zákazníky využívající službu Google Ads.

Akceptaci souborů cookie na naší webové stránce si můžete nastavit sami ve svém internetovém prohlížeči – soubory cookie můžete případně i zablokovat. Již existující soubory cookie můžete kdykoli opět vymazat. Kromě toho se můžete informovat o možnosti deaktivace souborů cookie v nastavení vašeho vybraného internetového prohlížeče. Pokud nemáte povoleny žádné soubory cookie, může to v individuálních případech vést k omezením při užívání naší webové stránky.

Kromě toho můžete deaktivovat zobrazování personalizovaných, tj. zájmově orientovaných reklam v Google a rovněž zobrazování zájmově orientovaných reklam na webové stránce ve svém internetovém prohlížeči. To můžete provést prostřednictvím deaktivace tlačítka „vypnout“ pod odkazem http://www.google.de/settings/ads nebo deaktivací pod odkazem http://www.aboutads.info/choices/. Rádi bychom vás upozornili, že po vymazání vašich souborů cookie budete případně muset znovu aktivovat volbu Opt Out Cookies.

Další informace k souvisejícím možnostem nastavení a ochrany osobních údajů u Google najdete pod odkazem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


14. Google Web Fonts

Na naší webové stránce jsou za účelem jednotného zobrazení typů písem používány tzv. webové fonty z knihovny fontů, kterou poskytuje společnost Google. Webová stránka při vyvolání nahraje potřebné webové fonty do paměti cache vašeho internetového prohlížeče. To je nutné pro správné zobrazení textů a typů písem.

Za tímto účelem se použitý internetový prohlížeč připojuje k serverům Google. Google se takto dozví, že naše webová stránka byla vyvolána přes vaši IP adresu. Fonty Google Web Fonts jsou používány v zájmu jednotného, správného zobrazení naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Pokud váš internetový prohlížeč webové fonty nepodporuje, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace ke Google Web Fonts najdete pod odkazem https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


15. Externí odkazy

Příležitostně uvádíme externí odkazy uvedené na stránkách třetích stran. Pokud to není zřejmé na první pohled, upozorňujeme na to, že se jedná o externí odkaz. Naše společnost nemá žádný vliv na obsah a strukturu stránek externích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně tedy nevztahuje.


16. IHD Kreditschutzverein (Společnost na ochranu věřitelů IHD)

Zpravidla při uzavírání smluv, u nových dlužníků a v určitých případech, kdy existuje oprávněný zájem, ověřujeme bonitu i u stávajících zákazníků. Proto spolupracujeme s organizací IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstraße 11B, 50226 Frechen, Německo, od níž získáváme potřebné údaje. Za tímto účelem poskytujeme IHD Kreditschutzverein e.V. vaše jméno a vaše kontaktní informace. Informace dle čl. 14 nařízení GDPR ohledně zpracování dat, které probíhá v IHD Kreditschutzverein e.V., najdete zde: https://www.ihd.de/datenschutz/.


17. Výherní soutěž

Na našem profilu na sociální síti Facebook máte možnost zúčastnit se výherní soutěže. V rámci této akce je rovněž možno shromažďovat a ukládat osobní údaje (e-mailová adresa, jméno, příjmení, oslovení) pro účely zpracování výherní soutěže. Osobní údaje, které nám v rámci takové akce poskytnete, budou použity výhradně ke zpracování akce (např. pro účely informování o výherci, zprávy o výhře a zaslání výhry). Po ukončení akce budou údaje účastníků vymazány. Další podmínky týkající se účasti najdete pod odkazem: https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


18. Bezpečnost dat

Abychom chránili vámi předávané údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím třetími stranami, přijali jsme rozsáhlá technická a organizační provozní bezpečnostní opatření. Tato opatření splňují vysoké právní požadavky vnitrostátních předpisů a jsou vždy přizpůsobena aktuálnímu stavu techniky.


19. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte vůči nám podle čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

  • právo na přístup k informacím,
  • právo na opravu nebo vymazání,
  • právo na omezení zpracovávání,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů.

Pokud jste nám udělili souhlas s použitím osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete zaslat e-mail na adresu datenschutz@strube.net. Případně nám svůj požadavek sdělte poštou nebo faxem.

Kromě toho existuje možnost podat stížnost na náš postup při zpracování osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je „Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Německo“.


20. Zahrnutí, aktuálnost a změna zásad ochrany osobních údajů

Používáním naší webové stránky souhlasíte s používáním údajů, jak je popsáno výše. Zásady ochrany osobních údajů pocházejí ze dne 22. 12. 2020 a jsou v současné době platné. Vzhledem k neustálému vývoji naší webové stránky nebo zavádění nových technologií může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů přizpůsobit podle aktuálního stavu. Společnost Strube D&S GmbH si proto vyhrazuje právo kdykoli změnit prohlášení o ochraně osobních údajů s platností do budoucna. Proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku a prostudovat si aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.


Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti Strube D&S GmbH:

Anna Bauer
LINET Services GmbH
Hinter dem Turme 12a
38114 Braunschweig
Německo

Případně můžete použít e-mailovou adresu: datenschutz@strube.net

 

Stav: 26. 8. 2021