Innovation - PhenoTest

2D rentgenové snímky s automatickou analýzou obrazu

Již v roce 1998 jsme vyvinuli první automatický rentgenový systém pro dvourozměrnou analýzu jednotlivých semen. Pomocí softwaru pro interpretaci obrazu se můžeme dívat dovnitř semen a určit velikost embrya a vyplnění skořápky, aniž bychom ji zničili. To nám umožňuje zaznamenávat důležité parametry kvality osiva. Automatické 2D rentgenové paprsky jsou považovány za prekurzorovou technologii 3D-CT.

Naše inovace

BlueBob®

Prototyp plečkovacího robota k mechanickému odstraňování plevelů v cukrové řepě.

PhenoBob

PhenoBob je samo-navigační vozidlo s kamerovým systémem pro obrazovou analýzu rostlin.

PhenoTest

Nová metoda: PhenoTest určuje klíčivost a vitalitu semene.

Hyperspektrální skener

Hyperspektrální skener je program pro včasnou diagnostiku chorob.

„Weber“ čistička

„Weber“ čistička je zařízení na separaci kamenů pro cukrovou řepu pro výrobu bioplynu.

Seedinspector a CT

Vyšetření semen cukrové řepy pomocí vysoce výkonné mikropočítačové tomografie (CT).

BlueMobil

BlueMobil je technologie pro pokusy zajišťující sklizeň pozemku se současným vzorkováním.

2D-RTG snímky s automatickou analýzou obrazu

První 2D rekonstrukce semene na základě rentgenových snímků.