Feldtage für Zuckerrübe

De basisprijs van de Strube suikerbietzaden wordt met 9,7% verlaagd in 2022 !

De zaadprijs van de Strube suikerbietzaden wordt gekoppeld aan de opbrengst van de teelt.


Strube Belgium koppelt de prijs van zijn bietenzaad aan de rentabiliteit van de teelt

 

Strube heeft, als geëngageerde en toekomstgerichte veredelaar, besloten de suikerbietensector te tonen dat ze méér zijn dan alleen maar een leverancier van hoog kwalitatief zaad met een hoog potentieel.

Vanaf de campagne 2022, en voor een proefperiode van 3 jaar, zullen we in België een variabel zaadprijssysteem invoeren, afhankelijk van de gemiddelde omzet suikerbieten per hectare.

De werkwijze is relatief eenvoudig: elk jaar, bij de afrekening van uw suikerbieten, berekent uw suikerfabriek de gemiddelde omzet van een hectare bieten (omzet alles inbegrepen: bieten, premies en diverse kortingen, pulp, enz.).

Indien de gemiddelde omzet lager is dan € 2.700, zullen uw gezaaide Strube zaden u minder kosten. Bij een hogere omzet blijft de basiszaadprijs van toepassing.

De omzet van 2.700 euro is het  getrimde gemiddelde over de laatste 10 jaar (gemiddelde van deze jaren na aftrek van het beste (2012) en het minst goede jaar (2018)).

Het principe is dat de basiszaadprijs (exclusief insecticidenbehandelingen) wordt bijgesteld met hetzelfde percentage als het verschil tussen de gemiddelde omzet van het jaar en de referentie van € 2.700. Dit tot een ondergrens van -20%.

Concreet, voor de uitzaai van 2022 is de berekening als volgt : de gemiddelde omzet in 2020 in België was 9,7% lager dan € 2.700 (gewogen gemiddelde omzet volgens de oppervlaktes van beide suikergroepen Tienen en Iscal).

De Strube suikerbietzaden zullen in 2022 dus 9,7% minder kosten dan de basisprijs!

  • voorbeeld basisprijs planter (zonder insecticide): € 220/zaadeenheid
  • Nieuwe prijs 2022:

€ 220 – 9,7% = € 220 - € 21,34 = € 198,66/zaadeenheid

  • Verminderde zaadkost per hectare:

€ -21,34 x 1,15 eenheden/ha = - € 24,54/ha

 

In het extreme geval, indien de gemiddelde omzet 20% lager ligt dan € 2.700, zal de zaadprijs tot zelfs € 50 per hectare dalen.

Sinds het einde van de quota zijn de inkomsten uit de suikerbietenteelt en de suikerproductie voor niemand echt meer lonend. 

We weten allemaal dat de toegevoegde waarde van de producenten (de bietentelers) en de primaire verwerkers (de suikerfabrieken) gaat naar de secundaire verwerkers (de grote gebruikers van suiker).

 

Als zaadbedrijf, gespecialiseerd in suikerbieten, zijn wij uiteraard bezorgd.

Welke toekomst heeft de suikerbietenteelt in Europa, en bij uitbreiding, wat is de toekomst van ons bedrijf als veredelaar, producent en zaadbereider?

Wij bij Strube durven risico's nemen en staan aan uw zijde staan wanneer de sector in moeilijkheden verkeert!

Omdat wij vertrouwen hebben in de toekomst van de suikermarkt en ook in het suikerbieten telen in onze regio’s.

Voor meer info, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Het team Strube Belgium

Bruno De Wulf   0495 16 95 95
b.dewulf@strube.be

   
Colette Méhauden   0473 56 43 58    (Franstalig)
c.mehauden@strube.be    


Nancy De Vooght   0478 39 44 69
n.devooght@strube.be   

Strube is een geëngageerde en toekomstgerichte suikerbietenzaadveredelaar.

Onze rassen zijn betrouwbaar en efficiënt en voldoen aan de eisen van de professionele bietenteler.

Onze teams zijn ervaren en ervan overtuigd dat hun werk zin heeft want de suikerbietenteelt is hét voorbeeld van duurzaamheid en circulaire economie en bovendien is bietsuiker onvervangbaar !

 

Zaadprijs wordt gekoppeld aan de opbrengst van de teelt
Bron: Strube D&S GmbH

Strube media

Strube bowflag with sky

Over Strube

Wie we zijn en wat ons drijft: onze geschiedenis en innovaties

Strube Startseite Karriere

Producten

Maximale opbrengst aan de hoogste kwaliteit: ontdek ons gamma.

Strube Videos

Videoportaal

Inzicht krijgen in de wereld van Strube.