Teel met succes suikerbieten

Vandaag de dag is duurzaamheid een belangrijk onderdeel in de productie van suikerbieten. Men moet rekening houden met de hoge milieunormen in de landbouw.
Maar niet alleen de juiste bemesting, maar ook onderwerpen zoals het zaaien en plaagbeheersing spelen een belangrijke rol in de bietenteelt. Daarom hebben we hieronder nuttige informatie verzameld over de verschillende onderwerpen in de bietenteelt:

Handige informatie over de bietenteelt

Hoeveelheid zaaizaad

Hier vindt u aanbevelingen en informatie over de zaai.

Concurrentievermogen

Wetenswaardigheden over concurrentievermogen van een teelt.

Aaltjes opvolgen

Waarom de aaltjespopulatie opvolgen? Hier krijg je meer informatie.

Aaltjes | grondmonstername

Alles wat je moet weten over de staalname van aaltjes.

Bemestingsadvies stikstof

Bemestingsadvies van de firma Strube Belgium voor de Strube suikerbietrassen.

productimage sugarbeet