Strube - BeetControl

BeetControl - De Strube-app voor suikerbietentelers

BeetControl is een smartphone-applicatie voor een nauwkeurige analyse en prognose van bladziekten in suikerbieten. Het bepaalt of een suikerbietenveld al aangetast is en voorspelt de evolutie van de aantasting. De toepassing helpt landbouwers om de besmettingssituatie correct in te schatten en de suikerbieten op het juiste moment te behandelen. Dit zorgt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden verminderd en kan worden geoptimaliseerd.

De app maakt gebruik van actuele foto's van het suikerbietenveld en koppelt deze informatie aan weergegevens, beoordeling van het risicogebied en resistentie-eigenschappen van het ras.

Een artificial intelligence model berekent, op basis van de weersvoorspelling, de besmettingssituatie en hoe deze zich op die plaats verder zal ontwikkelen. De toepassing geeft ook meldingen wanneer schadedrempels in een bepaald gebied worden overschreden. Zo biedt BeetControl elke landbouwer een volledig individueel waarschuwingssysteem voor zijn eigen perceel.

De huidige versie van BeetControl kan cercosporiose diagnosticeren en de evolutie van de aantasting voorspellen. In verdere updates kan de app ook worden gebruikt om aantastingen van de bladziekten ramularia, echte meeldauw en roest te analyseren.

 

 

De app is eenvoudig en intuïtief te gebruiken.

 

BeetControl is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS en Android en in verschillende talen