Pylon mit Strube Logo

Impressum

Strube D&S GmbH
Hauptstraße 1
38387 Söllingen
Telefoon +49 5354 809 930
Telefax +49 5354 809 937
E-mail info@strube.net 

 
Bedrijfsleider:
Christian Knolle | Eric Verjux  
Hervé Caroff  | Marcel Landmann

Zetel van de firma:
Söllingen

Handelsregister:
Amtsgericht Braunschweig HRB 207143

Btw-nummer:
DE 815 750 933

Wij vinden vertrouwen belangrijk 

Daarom willen wij u informeren over het volgende:

Op deze website worden in opdracht van de Strube D&S GmbH gebruiksgegevens geregistreerd. Tevens worden de klikpaden van de niet persoonlijk identificeerbare gebruikers van de Strube D&S GmbH Website verzameld voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt door de Strube D&S GmbH en niet aan derde partijen doorgegeven. De verzameling van de gegevens voldoet aan de huidige gegevensbeschermingsrichtlijnen.

Uit deze gegevens worden gebruiksprofielen opgesteld voor de kwaliteitsanalyse van de website, zoals ter controle van marketingmaatregelen. Daarbij wordt door het trackingprogramma geen cookie geplaatst, noch leest dit bij de gebruiker plaatselijk opgeslagen cookies. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Dit is op de ene pagina niet mogelijk en op de andere pagina niet het doel van de tracking.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

De inhoud:

De inhoud van deze pagina's wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Strube D&S GmbH kan echter geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor de aanwezigheid van fouten en nauwkeurigheid van de beschikbaar gestelde informatie.

Strube D&S GmbH sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, indien dit niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Strube D&S GmbH.

De soorten:

Alle informatie is naar eer en geweten met inachtneming van testresultaten en waarnemingen opgesteld. Er wordt geen waarborg of garantie gegeven in afzonderlijke gevallen, omdat de groeiomstandigheden en dienovereenkomstig de wisselwerking met de soort onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen en kunnen leiden tot een afwijkend gedrag van de soort.


Copyright 2020 by Strube D&S GmbH


Alle rechten voorbehouden.