Hoeveelheid zaaizaad per hectare

25% minder in 30 jaar, en dankzij Strube stopt dit nog niet!

Op 30 jaar tijd is de suikeropbrengst verdubbeld per eenheid zaaizaad. Terwijl de opbrengsten voortdurend verhogen is de hoeveelheid zaad die wordt gebruikt per hectare aanzienlijk gedaald.

Evolutie van de opbrengst en de bietenzaadhoeveelheid

 1982 - 19862008-2012+ -
Suikeropbrengst / Ha8.512.9+50%
Eenheden zaad / Ha1.41.05-25%
Ton suiker / eenheid zaad6.112.3+100%

 

Hoe kan men zo'n grote daling van het aantal zaden per Ha verklaren ?

1. Door de verhoging van de zaadkwaliteit. De veredeling en de technieken die gebruikt worden bij de bereiding van de zaden, zoals de 3Dplus-technologie bij Strube (activatie van de zaaizaden), zorgen voor verhoging van de opkomstsnelheid en eindopkomst !

2. Door het gebruik van insecticiden en fungiciden in de omhulling is er geen plantenuitval door ziekten en ongedierte.

3. Door optimalisatie van de zaaiperiode dankzij beter materiaal.

4. Door verbetering van het zaaibed door kennis en ervaring van de planter.

5. Door zaai op eindafstand dankzij precisiezaai en de evolutie van de zaaimachines.

6. Door de zaai-afstand tussen de rijen te verhogen van 45 cm naar 50 cm (voor sommigen).

En morgen ? Hoe kan men nog verder de kostprijs van het zaaizaad per Ha doen dalen ?

  • De zaaidichtheid verminderen is geen optie voor de toekomst. Dit is in 30 jaar tijd van 15 naar 17, 19 en 21 cm in de rij gegaan. Het beste plantenaantal ligt tussen 95.000 en 100.000 planten/Ha. Zelfs met STRUBE zaden (die meer dan 90% veldopkomst hebben), mag men niet meer dan 21 cm in de rij zaaien !
  • Kies de beste zaadkwaliteit die u wordt aangeboden en dit voor dezelfde prijs.
  • Eerst de kopakker zaaien vooraleer de lange rechte stukken, geeft je ook een zaadwinst. Hef de zaaimachine juist aan het einde en je bespaart ongeveer 1% zaad.
  • De huidige technologie en de precisielandbouw zijn een dankbare hulp bij de reductie van het zaaizaad:
  • Meerdere constructeurs waaronder Monosem en Kverneland, stellen een zaaicontrolesysteem voor die individuele zaai-elementen kan regelen vanuit de trekker. Zo kan men bv. de rijen afsluiten om niet langer de brede sproeisporen te zaaien.
  • Bv. spuitmachine van 27 m en 45 cm tussen de rijen: 2 rijen worden niet gezaaid = winst van 3.3% zaad ! Het is al bewezen dat de brede sproeisporen die een gezaaide rij platrijden het rendement niet verlagen (fenomeen van compensatie). Dus als men die rij niet zaait, wint men dubbel !!
  • Ook bij Kverneland is nu de zaai met GPS mogelijk in combinatie met de elektronische precisiezaaimachine. Elk zaai-element heeft zijn eigen elektrische motor en men kan, in combinatie met de GEO-controle, elke zaairij aanzetten of afzetten om overlap te vermijden met een reeds gezaaide rij. Dit is zeer interessant op driehoeksvelden en velden met onregelmatige vorm. Meer nog, de overlap is veel correcter (niet te wijd en niet te smal). De suikerbieten zijn veel regelmatiger en de rooiverliezen worden geringer.
  • Neem nu bijvoorbeeld een perceel met een trapeze-vorm van 4.5 Ha (300 m lang, grote basis 200 m, kleine basis 100 m). Dit perceel vertoont korte rondes. Bij elke korte ronde zaai je een driehoek dubbel. Dit is ongeveer 1% zaadverlies op het totaal van het perceel !

Aantal eenheden / Ha

Afstand in de rij17cm18cm19cm20cm21cm22cm
Tussen de rijen 45cm - E / Ha1.311.231.171.111.061.01
Tussen de rijen 50cm - E / Ha1.181.111.051.000.950.91