Strube Evenementen

BeetControl - Nieuwe Strube app voor suikerbietentelers

De nieuwe applicatie “BeetControl” van Strube kan detecteren, meten en voorspellen. De app, die is uitgerust met kunstmatige intelligentie, helpt suikerbietentelers om een correcte diagnose te stellen van een bladziekteaantasting, bv. cercospora, en geeft tegelijk aanbevelingen voor behandeling.


BeetControl is een smartphone-applicatie waarmee de gebruiker nauwkeurig kan analyseren en voorspellen of een suikerbietenveld door bladziekten is aangetast en hoe de aantasting zich zal ontwikkelen.

Ongeveer 100 bladeren moeten van bovenaf worden gefotografeerd. Aan de hand van deze actuele beelden en in combinatie met weergegevens en resistentiekenmerken van het ras berekent een kunstmatig intelligentiemodel de huidige aantastingssituatie en hoe de aantasting zich de komende 14 dagen in het veld verder zal ontwikkelen. Naast de aantastingsfrequentie wordt ook de aantastingsintensiteit geschat. Elk individueel blad wordt afzonderlijk beoordeeld met scores van 1 tot 9 en vervolgens wordt de gemiddelde waarde over alle gefotografeerde bladeren als resultaat weergegeven. Het resultaat van deze analyse helpt de landbouwer om op het juiste moment gewasbeschermingsmaatregelen te nemen.

Zo kan het aantal behandelingen worden verminderd en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geoptimaliseerd.

"Met BeetControl kunnen we suikerbietentelers een essentiële troef aanbieden. Met de nauwkeurige analyse, de voorspelling en de behandelingsadviezen bieden we de klant een nuttig hulpmiddel, en niet alleen voor de Duitse markt", zegt Martin Reisige, Managing Director bij Strube D&S.

Het drempelwaardemodel dient als basis voor het bepalen van de besmettingsfrequentie op een bepaald tijdstip. De landbouwer gebruikt de toepassing om na te gaan of de drempelwaarde voor een behandeling al dan niet is overschreden. Push-berichten kunnen ook met een druk op de knop worden verzonden wanneer bijvoorbeeld het voorspellingsresultaat voor een veld van een landbouwer in de buurt aangeeft dat de drempelwaarde is overschreden.

Demonstratiefilmpje

BeetControl is ontwikkeld voor de besturingssystemen iOS en Android en is internationaal beschikbaar in verschillende talen.

De huidige versie van de app kan reeds diagnose en prognose van cercosporabesmetting geven. In verdere updates zal de tool in de toekomst ook bruikbaar zijn voor de analyse van ramularia, meeldauw en roest. 

BeetControl is beschikbaar in de App Store voor 6,99 euro.

 Smartphone met BeetControl-app
Bron: Strube D&S GmbH

Strube media

Strube Logos

Strube Logo's & afbeeldingen

Hier kan u het bedrijfslogo en de afbeeldingen downloaden

Strube Bilder

Foto's

Hier kan u een selectie van foto's downloaden.

Strube Videos

Videoportaal

Inzicht krijgen in de wereld van Strube.