Strube stand op de DLG-velddagen in Duitsland

VisionBlue: toekomstgericht, economisch en duurzaam

Met het oog op de eisen die de landbouw stelt door de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en het toenemend tekort aan grondstoffen, verlegt het selectie- en productiebedrijf Strube zijn focus. Onder de naam VisionBlue concentreert het bedrijf zich op projecten en werkzaamheden die te maken hebben met grondstofbesparende groei. Het doel is om de suikerbietenteelt rendabel en duurzaam te maken onder de wijzigende randvoorwaarden.


Bij de presentatie van de visie benadrukte de voorzitter van de Raad van bestuur Eric Verjux:

"Met VisionBlue willen we de uitdagingen van vandaag en die van morgen aangaan. Als zaadproducent moeten we deel uitmaken van de oplossing, zodat de boeren hun teelt op een duurzame manier kunnen realiseren en de komende generaties ook nog kunnen zaaien en oogsten. Door deze fundamentele verandering in de landbouw geloven we niet in overgangsoplossingen op korte termijn.”

Daarom gaat het plantenveredelingsbedrijf Strube voor een alomvattende aanpak. De prioriteit ligt enerzijds bij digitale technologie en precisielandbouw, die bijdragen aan een efficiënt en geoptimaliseerd beheer van de landbouwpercelen. Ook de werking van de robotica zal hier een hoofdrol spelen.

Anderzijds worden nieuwe projecten en technologieën ingezet, zowel in de veredeling als in de zaadproductie. Planten moeten zowel goed bestand zijn tegen stresssituaties die worden veroorzaakt door hitte of droogte, als zich optimaal kunnen ontwikkelen in het veld zonder chemische bescherming.

Met een investeringsbedrag van 30 miljoen euro zal het bedrijf de komende jaren verschillende projecten uitvoeren om ervoor te zorgen dat VisionBlue werkelijkheid wordt.

"Het verbod op neonicotinoïde omhulling is slechts een voorproefje van wat ons binnenkort te wachten staat", zegt directeur Martin Reisige. "Alles wijst op verandering en 'gewoon doorgaan met het goede werk' wordt niet langer geaccepteerd, noch politiek, noch maatschappelijk.”

Het VisionBlue programma is ook volledig in overeenstemming met het "Green Deal"-project van de nieuwe Europese Commissie, dat tot doel heeft de EU-landbouw nog duurzamer te maken. Dit zijn de uitdagingen die Strube nu aangaat.

VisionBlue: toekomstgericht, economisch en duurzaam
VisionBlue: toekomstgericht, economisch en duurzaam
 Logo VisionBlue: Strube is zichzelf strategisch aan het herpositioneren
Strube's VisionBlue-Logo.
Bron: Strube D&S GmbH

Strube media

Strube bowflag with sky

Over Strube

Wie we zijn en wat ons drijft: onze geschiedenis en innovaties

Strube Startseite Karriere

Producten

Maximale opbrengst aan de hoogste kwaliteit: ontdek ons gamma.

Strube Videos

Videoportaal

Inzicht krijgen in de wereld van Strube.