Feldtage für Zuckerrübe

Grote investering op het hoofdkantoor van Strube in Söllingen: Strube D&S start met bouw van een nieuwe zaadverwerkingsfabriek

Een meer efficiënte workflow en de verbetering van de werkomgeving: met de bouw van een nieuwe zaadverwerkingsfabriek voor het veredelingsmateriaal van suikerbieten zet het plantenveredelingsbedrijf Strube D&S weer een stap in de richting van duurzaamheid.


Met een investeringsbedrag van ongeveer 7,5 miljoen euro wordt op 2.200 m² bij de hoofdvestiging van Strube D&S in Söllingen een heel bijzondere nieuwe hal gebouwd: de zogenaamde "Elitespeicher". In de toekomst zullen hier in een ultramoderne zaadverwerkingsinstallatie zelfs de kleinste partijen suikerbietenzaad worden verwerkt.

Voordat commerciële zaden van goedgekeurde rassen op grote schaal kunnen worden verwerkt, zijn al veel tijd en middelen gestoken in de ontwikkeling van nieuwe, ziekte- en plaagtolerante suikerbietenrassen. De elitezaden moeten tijdens de verwerking een intensieve kwaliteitscontrole ondergaan. Dit gebeurt in de "elite-opslag". Alleen de zaden van de hoogste kwaliteit worden beschikbaar gesteld voor veredeling en latere verkoop.

"Net als ons hele bedrijf is de technische infrastructuur op het bedrijfsterrein gedurende de afgelopen decennia gegroeid, uitgebreid en geëvolueerd. Tijdens deze 'organische groei' zijn er structuren ontstaan die niet langer efficiënt zijn, maar die ons wel veel mankracht en energie hebben gekost. In de nieuwe elite-opslagplaats kunnen we een nieuwe structuur geven aan een belangrijk deel van onze processen," legt algemeen directeur Martin Reisige uit. "Naast het creëren van een vlottere workflow van de verwerking van elitezaden, was het voor ons belangrijk om een lichte en stofvrije werkomgeving voor de medewerkers te creëren," vervolgt Martin Reisige.

Op 21 juli, na vele maanden planning, werd de eerste steen gelegd. Een belangrijk moment voor de directeur, die de architecten ARC en energydesign braunschweig GmbH aan boord haalde voor de duurzame realisatie van het bouwproject. In overeenstemming met de bedrijfsstrategie Vision-Blue® wordt dit nieuwe gebouw ontwikkeld en ontworpen volgens de criteria van de Duitse Maatschappij voor Duurzaam Bouwen (DGNB). Dit omvat duurzame bouwmaterialen, bescherming tegen lawaai, welzijn van de werknemers en energie-efficiëntie.

elitespeicher, ultramoderne zaadverwerkingsinstallatie
elitespeicher, ultramoderne zaadverwerkingsinstallatie
Mouwen omhoog voor de openingsceremonie: (van links naar rechts) Jörn Domeier (lid van het deelstaatparlement), Martin Hartmann (burgemeester), Jürgen C. Knolle (partner Strube D&S), Martin Reisige (directeur Strube D&S), Lena Düpont (Europarlementariër), Veronika Koch (lid van het deelstaatparlement) en Gerhard Radeck (districtsbestuurder).
de openingsceremonie: (van links naar rechts) Jörn Domeier (lid van het deelstaatparlement), Martin Hartmann (burgemeester), Jürgen C. Knolle (partner Strube D&S), Martin Reisige (directeur Strube D&S), Lena Düpont (Europarlementariër), Veronika Koch (lid van het deelstaatparlement) en Gerhard Radeck (districtsbestuurder).
Bron: Strube D&S GmbH

Strube media

Strube Logos

Strube Logo's & afbeeldingen

Hier kan u het bedrijfslogo en de afbeeldingen downloaden

Strube Bilder

Foto's

Hier kan u een selectie van foto's downloaden.

Strube Videos

Videoportaal

Inzicht krijgen in de wereld van Strube.