Innovation - PhenoTest

BlueBob®

De autonome onkruidbestrijdingsrobot BlueBob® wordt ontwikkeld als alternatief voor chemische onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt. Momenteel is er nog steeds geen goed alternatief voor chemische onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt, en ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal in de nabije toekomst steeds beperkter worden. Het BlueBob®-project is een essentieel onderdeel van de VisionBlue® bedrijfsstrategie bij Strube.

Het hele proces van de suikerbietenteelt - vanaf de veredeling, de zaadvermeerdering, de zaadverwerking tot en met de teelt – moet duurzaam en rendabel worden gemaakt. Alleen als de suikerbietenteelt rendabel blijft en de hulpbronnen spaart, heeft hij een toekomst in de landbouw. De politiek en de samenleving verwachten van de landbouw dat zij zich toespitst op duurzame productiesystemen. Strube helpt hierbij met de autonome robot voor onkruidbestrijding in het suikerbietenveld en levert zo een actieve bijdrage aan duurzame landbouwmethoden en het behoud van hulpbronnen.

Het project loopt in samenwerking met het Fraunhofer-ontwikkelingscentrum voor röntgentechnologie EZRT en de Franse robotproducent NAÏO-Technologies.

In september 2020 werd het eerste prototype van de BlueBob® aan de suikerindustrie voorgesteld en in het voorjaar van 2021 werd het tweede prototype ingezet in een testfase om onkruiden te wieden in de suikerbieten.

 

Gebruik van de BlueBob®

De robot wordt gebruikt vanaf de opkomst tot het sluiten van de rijen. In deze tijdspanne kunnen de jonge planten worden gewied doordat de robot de positie van de planten bepaalt en ze indeelt in onkruid en bieten. Het schoffelen gebeurt met statische schoffels tussen de rijen en met aangedreven schoffelwerktuigen in de rij. Het schoffelprincipe is gebaseerd op het onderscheid tussen onkruid en bieten „in real time“ en dit vanaf een zeer vroeg ontwikkelingsstadium. Hierdoor kan de robot werken vanaf het kiemlobstadium. Naast het milieuvriendelijk onkruidwieden zijn er nog voordelen. Bij het mechanisch schoffelen met de BlueBob® hebben de suikerbietplanten geen last van groeidepressie als gevolg van chemische onkruidbestrijding. Andere voordelen voor de gewasproductie bij deze mechanische onkruidbestrijding over het hele oppervlak zijn: de beluchting van de bodem en een betere beschikbaarheid van de voedingsstoffen in de bodem.

De BlueBob® volgt autonoom het spoor van de zaaimachine dat vastgelegd werd tijdens de zaai. De robot vindt autonoom de rijen en de sporen, herkent het einde van het veld en draait volledig zelfstandig om vervolgens in het volgende spoor te rijden. Op de proefpercelen detecteert de robot zelfs het begin en het einde van de proefpercelen en is er geen menselijke hulp nodig om te navigeren.

 

Wiedrobotica en plantenveredeling in balans 

De suikerbietenrassen van Strube bezitten reeds de beste voorwaarden om onkruid zelf te onderdrukken door hun snelle veldopkomst en snelle bladontwikkeling en bodembedekking. De combinatie met een mechanische onkruidbestrijdingstechniek is de weg vooruit, en zeker gezien de toenemende regelgeving rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Contactpersoon voor het project BlueBob®

Christian Hügel

Hoofd Onderzoek Zaadkwaliteit
T +49 5354 809 404
c.huegel@strube.net
 

Till Henties

Manager bedrijfsontwikkeling
T +49 5354 809 402
t.henties@strube.net