Strube Saatzucht: Biotechnologie

Dopl-haploidní technologie

Odrůdy pšenice na trhu jsou obecně výsledkem šlechtění linií. Po křížení, sobectví a selekci pro specifické rysy se nejlepší genotypy chovají opakovaným samoopelením a selekcí, dokud není požadovaná kombinace znaků přítomna v homozygotním stavu. Šlechtění homozygotních „čistých“ linií je po mnoho generací zdlouhavý proces.

Použitím technologie dvou haploidů (DH) lze dosáhnout homozygotnosti v rámci jedné generace, což má za následek zrychlení šlechtění nových odrůd o několik let. Technologie DH využívá skutečnosti, že rostliny jako součást svého přirozeného životního cyklu tvoří haploidní buňky. Tyto zárodečné buňky nesou pouze jednu ("haploidní") sadu chromozomů. Prostřednictvím buněčné a tkáňové kultury mohou být rostlinky regenerovány ze zárodečných buněk i v případě, že nedochází k oplodnění. Zpracováním např. u kolchicinu lze počet chromozomů na buňku zdvojnásobit, takže rostlina opět dosáhne svého přirozeného stavu pomocí dvou sad chromozomů. Teprve potom je rostlina úrodná a může produkovat semeno. Tyto rostliny jsou označovány jako dvojité haploidy, protože druhá sada chromozomů odpovídá identické kopii jediné sady haploidů.

Technologii DH používáme k výrobě desítek tisíc DH rostlin ročně, které získají přímý vstup do našich šlechtitelských programů a vývoje odrůd.

Logo Strube Research GmbH & Co. KG

Další biotechnologické pokroky

Kultura in vitro

Klony rostlin s vysokou šlechtitelskou hodnotou a charakteristickými vlastnostmi mohou být udržovány a rozmnožovány in vitro.

Molekulární markery

Markerové aplikace nám pomáhají s chovem individuálních a složitých vlastností, jako jsou rezistence vůči nemocem.