Skleník

Naše kultivační práce

Naše úspěšná a nezávislá šlechtitelská práce vyžaduje přesnou znalost rostlin. To zahrnuje jejich genomy a vlastnosti v nich zabudované, jakož i jejich fenotypové vlastnosti a fyziologické způsoby funkce. Proto zkoumáme samostatně a zapojujeme se do projektů, v nichž jsou tyto základy dále zkoumány. Vyvíjíme nové testovací a screeningové metody, abychom byli schopni bezpečně rozpoznat rostliny odolné vůči chorobám a kvalitativně vylepšené rostliny.

Vyzbrojeni novými poznatky můžeme lépe vybrat rostliny a přesněji je kombinovat. Úspěšnost křížení kontrolujeme pomocí genetických a fenotypových markerů. Následuje několik generací zpětného křížení manuálně kastrací a opylení náročnými na pracovní sílu. Potom vybereme vhodné rostliny a rostlinné linie podle požadovaných šlechtitelských cílů.

Zdravé, ziskové, robustní

Požadavky, které naši zákazníci kladou na naše odrůdy, se v posledních letech neustále zvyšovaly. Odolnost proti chorobám a škůdcům v posledních letech nabývá na významu v rámci klasických šlechtitelských cílů.

Abychom vyhověli požadavkům, jsou naši kandidáti na rozmanitost testováni po dobu několika let na různých místech z hlediska výnosnosti. Místa testování představují potenciální oblast budoucího využití odrůd a odrážejí širokou škálu klimatických a půdních typů. To nám umožňuje spolehlivě zajistit vysoké výnosy i za proměnlivých klimatických podmínek. Teprve poté naši zákazníci zaregistrují odrůdy u příslušných regionálních úřadů pro testování a udělování ochrany odrůd rostlin. Celkově trvá několik let od křížení zdrojů do doby, kdy je odrůda nakonec povolena.

Logo Strube Research GmbH & Co. KG

Portrét šlechtitele

V současné době šlechtíme cukrovou řepu a pšenici. Mnoho let výzkumných prací našich zaměstnanců obvykle stojí za každou novou rozmanitostí. Celý tým pracuje každý den s velkým nasazením a nejnovějšími vědeckými metodami na neustálém zlepšování výkonu odrůd a odolnosti vůči chorobám.

Dr. Axel Schechert

Zde najdete informace o Dr. Axel Schechert, vedoucí cukrové řepy Research & Development ve Strube

Dr. Mario Gils & Dr. Wessam Akel

Zjistěte více o našich šlechtitelích pšenic: Dr. Mario Gils & Dr. Wessam Akel

Dr. Mario Gils

 • Vedoucí výzkumu a vývoje pro pšenici
 • Pracuji jako hlavní šlechtitel pšenice ve společnosti Strube Research od roku 2021
 • Od roku 2014 do roku 2020 vedoucí výzkumu a vývoje a hybridního chovu pšenice v Nordsaat Saatzucht (Böhnshausen)
 • Od roku 2007 do roku 2014 vedoucí pracovní skupiny „Hybrid Wheat“ v Leibnizově institutu pro genetiku rostlin a výzkum rostlin (IPK) v Gaterslebenu
 • V letech 2000–2006 vedoucí pracovní skupiny ve společnostech Icon-Genetics GmbH a Nordsaat-Saatzucht v Halle (Saale)
 • Doktorát na Institutu Maxe Plancka pro výzkum šlechtění v Kolíně nad Rýnem na téma „Umlčení genů v Arabisopsis thaliana“ v roce 2000
 • Do roku 1996: studium biologie na univerzitě Heinricha Heina v Düsseldorfu se zaměřením na genetiku (diplom)

Dr. Wessam Akel

 • Šlechtitel pšenic
 • Pracuji jako šlechtitel pšenice ve Strube Research od roku 2019
 • Postdoc na univerzitě v Hohenheimu ve skupině prof. Dr. Friedricha Longina v letech 2016 až 2018
 • Výzkumník a šlechtitel pšenic v Generální komisi pro vědecký zemědělský výzkum (GCSAR) v Damašku (Sýrie)
 • Doktorát na univerzitě v Damašku s tématem „Stanovení genetického účinku kvantitativních a kvalitativních znaků a jejich role v genetickém zlepšení pšenice tvrdé (Triticum Durum L)
 • Magisterský titul v Mezinárodním středisku pro zemědělský výzkum v suchých oblastech (ICARDA) v Sýrii
 • Studoval zemědělské vědy v Sýrii, v roce 2000 absolvoval Damašskou univerzitu