Keyvisual Romania Protecția datelor

Declarație de protecție a datelor

Ne bucurăm pentru vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru interesul dumneavoastră în compania noastră. Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Cu următoarele indicații privind protecția datelor dorim să vă informăm în ce scopuri și în ce amploare noi colectăm, respectiv prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în timpul utilizării site-ului nostru web și modul în care noi protejăm sfera dumneavoastră privată, atunci când ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră.


1. Responsabilitate

Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, Germania este administratorul acestui site web și este competent pentru respectarea dispozițiilor în vigoare privind protecția datelor în calitate de operator responsabil în sensul art. 4 alin. 7 RGPD.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri vor fi salvate și prelucrate de noi cu respectarea dispozițiilor relevante, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), Legea federală privind protecția datelor (BDSG) și Legea germană privind serviciile de telecomunicații (TMG), în versiunile lor aflate la ora actuală în vigoare. Toate datele cu caracter personal vor fi colectate numai în scopuri stabilite, clare și legale, și nu vor fi păstrate mai mult decât necesar.


2. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă detalii individuale despre circumstanțele personale sau obiective ale unei persoane fizice identificate sau identificabile (de ex. nume, data nașterii și datele de contact).


3. Site web

În principiu, paginile noastre web pot fi folosite de dumneavoastră fără indicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, pentru anumite aplicații ale site-ului nostru web poate fi necesar să ne transmiteți datele dumneavoastră. Prin urmare, fără indicarea datelor dumneavoastră pot să rezulte anumite limitări la utilizarea site-ului nostru web.

De îndată ce vizitați site-ul nostru web, serverul nostru web salvează temporar orice acces într-un fișier jurnal. În acest sens, se înregistrează următoarele date și se salvează până la ștergerea automată: printre altele, adresa IP, data și ora accesului, cantitățile de date transferate, mesaje despre succesul accesului site-ului web, date de identificare ale browserului folosit și ale sistemului de operare, pagina web de pe care are loc accesul, precum și adresa IP a furnizorului dumneavoastră de acces la internet. Prelucrarea acestor date are loc în scopul de a permite utilizarea site-ului web, siguranței sistemului, administrării tehnice a infrastructurii rețelei, precum și optimizării ofertei de internet. Aceasta este privită ca interes legitim conform art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. f RGPD.


4. Altă înregistrare a datelor

Noi colectăm, salvăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de ex. prenume, nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon) în măsura în care există sau trebuie motivată o relație comercială, de ex. în cadrul unui abonament sau a unei comenzi, precum și în cazul alcătuirii conținutului și modificării relațiilor comerciale. În plus, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care le-ați transmis pentru înregistrarea pe site-ul nostru web și v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pe lângă aceasta colectăm, salvăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, când ne abordați via formular de candidatură sau contact, jobportal, funcții de blog, precum și prin trimiterea unui e-mail către noi, în măsura în care este necesar pentru derularea solicitărilor și corespondenței dumneavoastră. Datele cu caracter personal colectate de noi vor fi șterse imediat, de îndată ce ele nu mai sunt necesare în acest scop, cu excepția cazurilor când există termene legale de păstrare.


5. Blog

În blogul nostru sunt publicate diverse articole despre subiecte referitoare la activitățile noastre. În calitate de vizitator aveți posibilitatea să furnizați comentarii publice. La publicare, comentariul va fi afișat împreună cu datele indicate de dumneavoastră. Vă recomandăm să utilizați un pseudonim în acest scop. Pentru funcția noastră de blog este necesară indicarea numelui de utilizator și a localității. Toate celelalte indicații sunt opționale. Indicarea numelui dumneavoastră este necesară, deoarece noi trebuie să luăm legătura cu dumneavoastră, dacă un terț contestă ca ilegal comentariul furnizat de dumneavoastră. Legitimitatea acestei prelucrări a datelor rezultă din art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. b și f RGPD.


6. Formular de contact

Dacă folosiți formularul nostru de contact și prin intermediul acestuia ne transmiteți o solicitare, declarațiile indicate în acesta, precum și datele de contact furnizate de dumneavoastră vor fi salvate la noi pentru prelucrarea solicitării și pentru eventuale întrebări ulterioare. Datele nu vor fi transmise mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor indicate în formularul de contact este consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD), pe care l-ați dat prin bifarea căsuței din formularul de contact. Puteți revoca acest consimțământ în orice moment fără indicarea motivelor la adresa menționată mai sus sau pe cale electronică (de ex. prin e-mail). Legalitatea prelucrărilor datelor efectuate până la revocare nu este afectată de revocare.

Datele furnizate în formularul de contact vor fi păstrate la noi până la cererea dumneavoastră de ștergere, până la primirea revocării sau după eliminarea scopului salvării datelor (de ex. în cazul prelucrării finalizate a solicitării). Neatinse de aceasta rămân prevederile legale, cum ar fi în special termenele de păstrare.


7. Newsletter

Pe site-ul nostru web aveți posibilitatea de a vă înregistra pentru newsletter-ul nostru gratuit. Adresa de e-mail este singura informație obligatorie necesară pentru trimiterea newsletter-ului. Puteți să ne comunicați suplimentar cu plăcere numele dumneavoastră. În măsura în care ne comunicați numele dumneavoastră, aceste informații vor fi folosite pentru personalizarea newsletter-ului. Datele furnizate de dumneavoastră nu se vor transmite mai departe către terți.

Pentru abonarea la newsletter-ul nostru utilizăm o așa-numită procedură double opt-in. Acest fapt înseamnă că, după ce am primit înregistrarea dumneavoastră, vă trimitem un e-mail de confirmare la adresa de e-e-mail furnizată de dumneavoastră, în care vă rugăm să confirmați faptul că doriți să primiți newsletter-ul. Dacă nu faceți clic pe linkul primit în e-mailul de confirmare în termen de 24 ore, atunci înregistrarea dumneavoastră va fi ștearsă automat.

În măsura în care confirmați dorința dumneavoastră pentru primirea newsletter-ului, noi salvăm datele dumneavoastră până când vă dezabonați de la newsletter sau vă revocați consimțământul. Salvarea servește numai scopului de a vă putea transmite newsletter-ul. În plus, noi salvăm, la înregistrare și confirmare, adresele dumneavoastră IP și momentele de timp, pentru a putea preveni o utilizare abuzivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteți revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru trimiterea newsletter-ului. Puteți declara revocarea făcând clic pe link-ul furnizat în fiecare newsletter (a se vedea nota de subsol), precum și în e-mailul de confirmare pentru înregistrare, cât și prin e-mail la datenschutz@strube.net. 

În cazul revocării dumneavoastră sau dezabonării de la newsletter, datele dumneavoastră vor fi eliminate din distribuitorul de newsletter și în final vor fi șterse complet. În măsura în care am colectat datele dumneavoastră de contact (nume și adresă de e-mail) și în cadrul altor relații comerciale, în privința acestora se aplică respectivele termene de păstrare.


8. Expedierea newsletterului prin Mailingwork

Acest site web utilizează Mailingwork pentru transmiterea newsletterelor. Furnizorul este Mailingwork GmbH, Schönherrstraße 8, clădirea 10d, intrarea N, 09113 Chemnitz, Germania. Mailingwork este un serviciu cu care poate fi organizată și analizată transmiterea newsletterelor. Datele introduse de dumneavoastră în scopul primirii newsletterului (de ex. adresa de e-mail) vor fi stocate pe serverele Mailingwork din UE.

Newsletterele trimise prin intermediul Mailingwork ne permit să analizăm comportamentul destinatarilor newsletterelor. În acest sens, se poate analiza, printre altele, câți destinatari au deschis mesajul de newsletter și cât de frecvent au apăsat pe care link din newsletter. Cu ajutorul așa-numitelor Conversion-Trackings, se poate analiza și dacă a avut loc o acțiune predefinită (de ex. cumpărarea unui produs de pe site-ul nostru web) după ce ați făcut clic pe link-ul din newsletter.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza consimțământului dumneavoastră (art. 6, alin. 1, lit. a RGPD). Puteți retrage în orice moment acest consimțământ prin dezabonarea de la newsletter. Retragerea consimțământului nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor realizate deja.

Dacă nu doriți efectuarea analizei prin Mailingwork, trebuie să vă dezabonați de la transmiterea newsletter-ului. În acest scop punem la dispoziție în fiecare mesaj al newsletter-ului un link aferent.

Datele introduse de dumneavoastră cu scopul primirii newsletter-ului vor fi stocate de noi până la dezabonarea de la newsletter, iar după dezabonarea de la primirea newsletter-ului, acestea vor fi șterse atât de pe serverele noastre, cât și de pe serverele Mailingwork. Datele stocate de noi în alte scopuri (de exemplu, adresele de e-mail pentru zona membrilor) rămân astfel neafectate.

Mai multe informații referitoare la prevederile de protecție a datelor ale Mailingwork se pot găsi la: https://mailingwork.de/datenschutz/


9. Transmiterea datelor

Noi folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Strube D&S GmbH, precum și în companiile noastre afiliate. Aceste companii precum și prestatorii noștri externi de servicii, care efectuează o prelucrare a datelor în numele nostru, sunt obligați contractual în sensul art. 28 RGPD să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile în vigoare. În măsura în care aceste companii intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, noi am garantat prin măsuri legale, tehnice și organizatorice, precum și prin controale periodice că acestea respectă prevederile legilor privind protecția datelor.

Dacă găsiți link-uri de la alți operatori pe site-ul nostru web (de ex. Google Maps, Google, Instagram) și faceți clic pe link-uri, atunci folosiți direct pagina web a respectivului operator, astfel încât prevederile noastre privind protecția datelor nu mai găsesc nicio aplicare pentru acest site web.

În principiu, noi nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională în afara Spațiului Economic European (SEE). Dacă în cazuri particulare efectuăm o astfel de transmitere, atunci aceasta are loc numai în acele țări terțe, pentru care există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau nivelul adecvat de protecție a datelor a fost asigurat prin garanții potrivite sau adecvate (de ex. Binding Corporate Rules sau clauze contractuale standard UE).

Ne reținem dreptul de a transmite datele dumneavoastră cu caracter personal la entități cu drept de acces, dacă suntem obligați legal sau prin decizie judecătorească în acest scop.

O transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal către alți terți nu are loc în principiu.


10. Module cookie

Pe site-ul nostru web se salvează în așa-numite module cookie diverse informații, care servesc unei utilizări accesibile a aplicației și pentru a configura în ansamblu mai eficient oferta noastră de internet. În plus, datele salvate într-un modul cookie facilitează completarea repetată a formularelor. Modulele cookie folosite de noi sunt limitate în timp și sunt șterse periodic.

Puteți gestiona în browser-ul dumneavoastră acceptarea modulelor cookie ale site-ul nostru web și, după caz, să le blocați. Puteți șterge module cookie deja salvate din nou în orice moment. Mai mult decât atât, vă puteți informa despre posibilitatea dezactivării modulelor cookie în setările browser-ului dumneavoastră selectat. În cazul în care nu acceptați module cookies, acest fapt poate duce în caz particular la restricții în timpul utilizării site-ului nostru web Vă indicăm faptul că după o ștergere a modulelor dumneavoastră cookie, și modulele cookie Opt-Out salvate trebuie să fie, după caz, activate din nou.

Vă recomandăm să ștergeți manual periodic modulele cookie și istoricul browser-ului.

Facem deosebirea între module cookie necesare din punct de vedere tehnic, preferințe și module cookie statistice și de marketing. Tehnic necesare sunt modulele cookie, care fac posibilă din punct de vedere tehnic utilizarea paginilor. Module cookie, care nu sunt necesare tehnic, sunt toate acele module cookie, care sunt salvate în scopuri de marketing și statistică. Strube D&S GmbH folosește în acest scop Google Ads și Facebook-Insights.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor prin intermediul modulelor cookie este voluntar și poate fi revocat, respectiv ajustat în orice moment la următorul link: Accesarea setărilor.

Consimțământul dumneavoastră se aplică următoarelor domenii: www.strube.net


11. Analiza site-ului web

Pentru optimizarea conținuturilor și ofertelor site-ului nostru web, precum și pentru colectarea evaluărilor statistice, se folosesc diverse programe tehnice, care înregistrează date despre comportamentul utilizatorului site-ului web inclusiv în formă anonimizată. În acest scop, se colectează, de exemplu, date despre comportamentul de a face clic, durata vizitei, setări de sistem și originea utilizatorului prin utilizarea de module cookie de analizare a software-ului sub formă de fișiere text. Pentru această evaluare, pe computerul dumneavoastră sunt stocate module cookie. Aceste date colectate pot fi salvate pe serverele operatorului instrumentelor de analiză. Datele colectate nu sunt folosite pentru identificarea personală a utilizatorului și nici nu vor fi compilate cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

Puteți împiedica instalarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră. Totuși, vă facem cunoscut că în această situație, după caz, nu vor putea fi utilizate toate funcțiile acestui site web în conținut integral. În următorul paragraf vă prezentăm în detaliu instrumentele de analiză folosite de noi.

Următorul instrument de analiză este instalat pe site-ul nostru web în acest scop:


12. Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC („Google”). Informațiile create prin cookie privind utilizarea dumneavoastră a acestui site web se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se salvează acolo. Prin anonimizarea IP pe acest site web, adresa dumneavoastră IP este totuși trunchiată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în cadrul altor state contractuale ale acordului referitor la Spațiul Economic European. Numai în cazuri de excepție se transferă întreaga adresă IP către un server al companiei Google din SUA și se scurtează acolo. Fiind mandatat de operatorul acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site web, pentru a redacta rapoarte despre activitățile site-ului web și pentru a oferi servicii care au legătură cu utilizarea site-ului web și cu utilizarea internetului față de administratorul site-ului web. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu se compilează de Google cu alte date.

Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecția datelor găsiți la https://www.google.com/analytics/terms/de.html respectiv la https://www.google.de/intl/de/policies/. Vă atragem atenția asupra faptului că pe această pagină web Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp“ pentru a asigura o colectare anonimizată a adreselor IP (așa numitul IP masking).

Baza legală a prelucrării o constituie art. 6, alin. 1, prop. 1, lit. a RGPD.

Puteți revoca prelucrarea datelor dumneavoastră în cadrul Google Analytics în orice moment, prin ajustarea setărilor dumneavoastră cookie: Accesarea setărilor.


13. Google Ads

Pe site-ul nostru web folosim serviciul Google Ads. Google Ads. este un program de publicitate online oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. În acest sens, folosim funcția de remarketing a Google Ads. Cu această funcție este posibil să vă putem prezenta (în calitate de utilizator al site-ului nostru web) anunțuri publicitare bazate pe interesele dumneavoastră pe alte site-uri web în cadrul rețelei de display. Pentru a putea facilita aceasta, se analizează interacțiunea dumneavoastră pe site-ul nostru web. Astfel, de exemplu, se reține în ce ofertă sunteți interesat. Pentru acest proces Google salvează un modul cookie în browser-ul dumneavoastră. Prin acest modul cookie sunt înregistrate vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru web. Aceasta servește în primul rând identificării browser-ului web pe un anumit computer și nu identificării persoanei dumneavoastră. Date cu caracter personal nu vor fi salvate.

Dacă doriți să dezactivați utilizarea modulelor cookie prin Google, puteți accesa următorul link și să descărcați și să instalați Plug-In-ul pus la dispoziție acolo: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Mai multe informații găsiți în declarația de protecție a datelor de la Google, la adresa: http://www.google.com/privacy/ads/.

În plus, folosim funcția Conversion-Tracking de la Google Ads. În acest sens se salvează un modul cookie în dispozitivul dumneavoastră final, când faceți clic pe un anunț difuzat de Google. Totuși, după 30 zile modulele cookie își pierd valabilitatea. Modulele cookie nu conțin date cu caracter personal și nu servesc identificării personale. Informațiile obținute servesc în special pentru a întocmi o statistică pentru clienții Google Ads.

Puteți gestiona în browser-ul dumneavoastră acceptarea modulelor cookie ale site-ului nostru web și, după caz, să le blocați. Puteți șterge module cookie deja salvate din nou în orice moment. Mai mult decât atât, vă puteți informa despre posibilitatea dezactivării modulelor cookie în setările browser-ului dumneavoastră selectat. În cazul în care nu acceptați module cookies, acest fapt poate duce în caz particular la restricții în timpul utilizării site-ului nostru web.

Mai mult decât atât, puteți dezactiva în browser-ul dumneavoastră anunțurile în funcție de interese pe Google, precum și anunțurile Google în funcție de interese din internet. Pentru aceasta trebuie să activați butonul „Oprit” de la http://www.google.de/settings/ads sau să efectuați dezactivarea prin http://www.aboutads.info/choices/. Vă indicăm faptul că după o ștergere a modulelor dumneavoastră cookie, și modulele cookie Opt-Out salvate trebuie, după caz, activate din nou.

Informații suplimentare despre posibilitățile dumneavoastră de setări referitoare la acestea și despre protecția datelor la Google găsiți la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


14. Fonturile web Google

Pe site-ul nostru web se utilizează, pentru reprezentarea unitară a tipurilor de caractere, așa numitele fonturi web, care sunt puse la dispoziție de Google. Pagina încarcă la accesare fonturile web necesare în memoria cache a browser-ului dumneavoastră. Acest fapt este necesar pentru a putea afișa corect textele și tipurile de caractere.

În acest scop, browser-ul utilizat stabilește o conexiune cu serverele Google. Google este informat astfel că site-ul nostru web a fost accesat cu adresa dumneavoastră IP. Utilizarea Google Web Fonts este în interesul unei prezentări unitare și corespunzătoare a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f RGPD.

În cazul în care browser-ul dumneavoastră nu este compatibil cu fonturile web, este utilizat un font standard de pe calculatorul dumneavoastră.

Informații suplimentare cu privire la fonturile web Google găsiți la https://developers.google.com/fonts/faq și în declarația de protecție a datelor oferită de Google, la https://www.google.com/policies/privacy/.


15. Link-uri externe

Ocazional facem referire la link-uri externe, care se află pe pagini ale terților. În măsura în care acest fapt nu este evident, vă indicăm faptul că este vorba despre un link extern. Nu avem nicio influență asupra conținutului și configurației paginilor furnizorilor externi. Prin urmare, această declarație referitoare la protecția datelor nu se aplică acolo.


16. IHD Kreditschutzverein (asociația de protecție a creditelor)

Verificăm periodic bonitatea la încheierea contractelor, la crearea unui nou debitor și în anumite cazuri, în care există un interes legitim, și pentru clienții existenți. Pentru aceasta, colaborăm cu IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstraße 11B, 50226 Frechen, Germania, de la care primim datele necesare în acest sens. În acest scop transmitem numele dumneavoastră și datele dumneavoastră de contact către IHD Kreditschutzverein e.V. Informațiile conform art. 14 RGPD în legătură cu prelucrarea datelor realizată prin IHD KreditschutzvereinBraunscjwe e.V. le găsiți aici: https://www.ihd.de/datenschutz/.


17. Concurs cu premii

Aveți posibilitatea să participați la un concurs cu premii pe pagina noastră Facebook. În cadrul acestor acțiuni, în scopul derulării pot, de asemenea, să fie colectate și salvate date cu caracter personal (adresă de e-mail, nume, prenume, adresă). Informațiile personale transmise nouă de dumneavoastră în cadrul unei astfel de acțiuni vor fi folosite exclusiv pentru derularea acțiunii (de ex. pentru stabilirea câștigătorilor, informarea câștigătorilor și remiterea premiului). După finalizarea acțiunii, datele participanților vor fi șterse. Condițiile suplimentare de participare le găsiți la https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


18. Siguranța datelor

Pentru protecția datelor transmise de dumneavoastră împotriva unui acces neautorizat precum și a abuzului prin terți, am adoptat măsuri de siguranță ample tehnice și organizatorice operaționale. Aceste măsuri îndeplinesc specificațiile legale înalte ale reglementărilor naționale și sunt adaptate permanent la stadiul actual al tehnicii.


19. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi față de noi, în conformitate cu art. 15 până la 22 RGPD:

  • dreptul la informare,
  • dreptul la rectificare sau ștergere,
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul la portabilitatea datelor.

În măsura în care ne-ați acordat un consimțământ cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, puteți să îl revocați în orice moment. În acest scop, vă rugăm să vă adresați prin e-mail la datenschutz@strube.net. Alternativ vă rugăm să ne comunicați dorința dumneavoastră prin poștă sau prin fax.

În plus, există posibilitatea să contestați prelucrarea noastră a datelor cu caracter personal la o autoritate de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal responsabilă pentru noi este „Responsabilul landului pentru protecția datelor Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Germania“.


20. Includerea, actualitatea și modificarea declarației de protecție a datelor

O dată cu utilizarea site-ului nostru web vă declarați de acord cu utilizarea datelor descrisă anterior. Declarația de protecția datelor este datată la 22.12.2020 și este valabilă la ora actuală. Prin dezvoltarea permanentă a site-ului nostru web sau implementarea noilor tehnologii poate fi necesară ajustarea acestei declarații de protecția datelor la stadiul actual. Strube D&S GmbH își rezervă dreptul de a modifica declarația de protecția datelor în orice moment cu efect pentru viitor. De aceea, trebuie să accesați această pagină web în mod regulat pentru a vă informa despre starea actuală a declarației noastre de protecție a datelor.


Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor de la Strube D&S GmbH:

Tobias Lau
c/o BEL NET GmbH
Christian-Pommer-Str. 23

38112 Braunschweig

Germania

Sau prin e-mail la: datenschutz@strube.net

 

Versiunea: 26.08.2021