Weber reiniger

Door hun samenstelling zijn suikerbieten zeer geschikt voor de productie van biogas. Dit komt zowel door de gunstige eigenschappen voor het vergistingsproces als door de hoge drogestofopbrengst.

De grondtarra en het hoge gehalte aan stenen vormen echter een uitdaging voor de biogasproductie met bieten. Wij hebben hiervoor een eenvoudige oplossing ontwikkeld: De Weber reiniger voor mobiele steenscheiding bij suikerbieten. Het principe is even eenvoudig als geniaal en maakt gebruik van de verschillende dichtheid van stenen en bieten. Er wordt gebruik gemaakt van een zoutoplossing, waarbij de stenen zakken en de bieten boven komen drijven. De kainietoplossing kan achteraf als meststof worden gebruikt.

Weber reiniger live

Onze innovaties

Strube phenoTest Keimfähigkeit und Triebkraft

PhenoTest

Nieuwe methode: de PhenoTest bepaalt de kieming en de kiemkracht van het zaad.

PhenoBob

De PhenoBob is een zelfnavigerend voertuig uitgerust met camerasysteem voor de beeldanalyse van planten.

Strube CT

Zaadinspectie en CT

Onderzoek van de suikerbietzaden met hoogwaardige microcomputertomografie (CT).

Strube 2D-Röntgen Rübenknäule

2D-X-stralen beelden met automatische beeldanalyse

Eerste 2D-reconstructie van het zaad op basis van röntgenbeelden.

Strube BlueMobil 4

BlueMobil

Met de BlueMobil-technologie worden op het moment van de oogst van de perceeltjes gelijktijdig ook monsters genomen.

Strube Hugo-Junkers-Preis Hyperspektral

Hyperspectrale scanner

De hyperspectrale scanner is een programma voor een vroege diagnose van de ziekte.

Strube Weber Wanne Entsteinung Biogas

Weberreiniger

De Weberreiniger is een steenscheidingsinstallatie voor suikerbieten bij de biogasproductie.