Pylon mit Strube Logo

Databeskyttelseserklæring

Vi er glade for dit besøg på vores websted og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine data er af største betydning for os. Med nedennævnte oplysninger om databeskyttelse vil vi gerne informere dig om formålet med samt omfanget af indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger ved brugen af vores websted og hvordan vi beskytter din privatsfære, når du stiller data til rådighed for os.


1. Ansvarlighed

Strube D&S GmbH, Hauptstraße 1, 38387 Söllingen, Tyskland, driver dette websted og er som ansvarlig operatør i medfør af art. 4, stk. 7 i (GDPR) ansvarlig for overholdelsen af de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Vi gemmer og behandler personoplysningerne fra vores brugere i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, i særlig grad den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred (BDSG) og den tyske telemedielov (TMG) i de respektivt aktuelle udgaver. Alle personoplysninger indsamles kun til fastlagte, entydige og retmæssige formål og opbevares ikke længere end nødvendigt.


2. Personoplysninger

Personoplysninger er enkeltangivelser om personlige eller materielle forhold for en bestemt eller identificerbar fysisk person (fx navn, fødselsdato og kontaktdata).


3. Websted

Principielt kan vores websider anvendes, uden at du angiver nogen af dine personoplysninger. Dog kan det i forbindelse med visse former for brug af vores websted være påkrævet, at du oplyser dine data til os. Hvis du ikke angiver dine data, kan der derfor forekomme begrænsninger ved brugen af vores websted.

Når du besøger vores websted, gemmer vores webservere midlertidigt ethvert besøg i en protokolfil. I den forbindelse kan nedennævnte data blive registreret og gemt indtil den automatiserede sletning: bl.a. IP-adresse, dato samt klokkeslæt for besøget, overførte datamængder, meddelelser om vellykkede forsøg på at tilgå webstedet, registreringsdata for det anvendte browser- og operativsystem, websiden, hvorfra adgangen sker samt IP-adressen på udbyderen af din internetadgang. Behandlingen af disse data sker med henblik på at muliggøre brugen af webstedet, af hensyn til systemsikkerheden, den tekniske administration af netinfrastrukturen samt optimeringen af internettilbuddet. Dette må anses som en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, s. 1, lit. F i DS-GVO.


4. Øvrige former for dataindsamling

Vi indsamler, gemmer og bearbejder dine personoplysninger (fx fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer), hvis der består eller skal oprettes et forretningsforhold, fx inden for rammerne af et abonnement eller en ordre samt ved den indholdsmæssige udformning og ændring af forretningsforholdet. Desuden anvender vi dine personoplysninger, for så vidt du har overdraget disse til os med henblik på registreringen på vores websted og har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Desuden indsamler, gemmer og behandler vi dine personoplysninger, når du kontakter os via ansøger- eller kontaktformular, jobportal og sender en e-mail til os, såfremt dette er påkrævet for håndtering af dine forespørgsler og korrespondancen. De personoplysninger, som vi indsamler, slettes omgående, når de ikke længere kræves til dette formål, medmindre der optræder lovmæssige opbevaringsperioder.


5. Kontaktformular

Hvis du bruger vores kontaktformular og sender en forespørgsel til os via denne, gemmer vi de angivelser, du har oplyst i den forbindelse, samt de kontaktdata, du har angivet, med henblik på bearbejdningen af forespørgslen og til eventuelle opfølgende spørgsmål. Dataene videregives ikke uden dit samtykke.

Retsgrundlaget for databehandlingen af de data, der er angivet i kontaktformularen, er dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i DS-GVO), som du har afgivet ved at sætte et flueben i boksen i kontaktformularen. Du kan altid tilbagekalde dette samtykke uden at angive årsagen hertil ved at fremsende meddelelse herom til ovennævnte adresse eller elektronisk (fx per e-mail). Lovligheden af den databehandling, som sker frem til tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, der er angivet i kontaktformularen, opbevarer vi indtil din anmodning om sletning, indtil vi modtager tilbagekaldelsen eller efter bortfald af formålet med datalagringen (eksempelvis ved en afsluttet bearbejdning af forespørgslen). De lovmæssige bestemmelser forbliver uberørt heraf, herunder særligt opbevaringsperioderne.


6. Nyhedsbrev

På vores websted har du mulighed for at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev. Det er kun obligatorisk at oplyse din e-mailadresse for at modtage nyhedsbrevet. Men du må også gerne oplyse os om dit navn. Hvis du oplyser os dit navn, anvendes disse angivelser til individualisering af nyhedsbrevet. De data, du har oplyst, videregives ikke til tredjeparter.

I forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi en såkaldt Double-Opt-In-metode. Det betyder, at vi efter modtagelsen af din tilmelding sender en e-mailbekræftelse til den e-mailadresse, du har oplyst, hvori vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke klikker på linket i e-mailbekræftelsen inden for 24 timer, bliver din tilmelding automatisk slettet.

Hvis du bekræfter dit ønske om at modtage nyhedsbrevet, gemmer vi dine data, indtil du framelder dig nyhedsbrevet eller tilbagekalder dit samtykke. Lagringen tjener kun det formål at kunne fremsende nyhedsbrevet til dig. Desuden gemmer vi i dine IP-adresser og tidspunkterne ved tilmeldingen og bekræftelsen for at kunne forhindre et misbrug af dine personoplysninger.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til fremsendelse af nyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen kan erklæres ved at klikke på det link, der forefindes i alle nyhedsbreve (se bundteksten) samt i e-mailbekræftelsen vedrørende tilmeldingen samt per e-mail til datenschutz@strube.net.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller afbestiller nyhedsbrevet, fjernes dine data fra nyhedsbrevets distributionsliste, hvorefter de slettes helt. Hvis vi også har indsamlet dine kontaktdata (navn og e-mailadresse) inden for rammerne af yderligere forretningsrelationer, gælder de relevante opbevaringsperioder herfor.


7. Fremsendelse af nyhedsbrev via Mailingwork

Dette websted anvender Mailingwork til fremsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er Mailingwork GmbH, Schönherrstraße 8, Bygning 10d, Indgang N, 09113 Chemnitz, Tyskland. Mailingwork er en tjeneste, som anvendes til organisering og analyse af forsendelse af nyhedsbreve. De data (fx e-mailadresse), som du har indtastet med henblik på abonnement på nyhedsbrevet, gemmes på Mailingworks servere i EU.

Vores nyhedsbreve, som fremsendes med Mailingwork, gør det muligt for os at analysere adfærden hos modtagerne af nyhedsbrevet. I den forbindelse kan det bl.a. analyseres, hvor mange modtagere, der har åbnet nyhedsbrevet, og hvor ofte der klikkes på hvilket link i nyhedsbrevet. Ved hjælp af den såkaldte Conversion-Tracking kan Mailingwork desuden analysere, om der er sket en på forhånd defineret handling (fx køb af et produkt på vores websted) efter et klik på linket i nyhedsbrevet.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO). Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlingsforløb forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Hvis du ikke ønsker, at Mailingwork gennemfører nogen analyse, skal du afbestille nyhedsbrevet. Vi stiller et passende link til rådighed i hvert eneste nyhedsbrev med henblik på dette.

Dine data, som gemmes hos os med henblik på abonnement på nyhedsbrevet, gemmer vi indtil din modtagelse af nyhedsbrevet er slettet, og dataene slettes både fra vores og Mailingworks servere efter afbestillingen af nyhedsbrevet. Data, som gemmes hos os til andre formål (fx e-mailadresser for medlemsområdet) forbliver uberørt heraf.

Du kan få yderligere oplysninger i Mailingworks databeskyttelsesbestemmelser under: https://mailingwork.de/datenschutz/


8. Videregivelse af data

Vi anvender dine personoplysninger inden for Strube D&S GmbH samt vores forbundne virksomheder. Disse virksomheder samt vores eksterne tjenesteudbydere, som gennemfører en databehandling på vores vegne, er i medfør af art. 28 i DS-GVO kontraktmæssigt forpligtet til at håndtere personoplysninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. For så vidt disse virksomheder håndterer dine personoplysninger, har vi gennem retlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt ved hjælp af regelmæssig kontrol sikret, at disse overholder bestemmelserne i lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du finder links fra andre ansvarlige på vores websted (fx Google Maps, Google, Instagram) og klikker på linket, bruger du webstedet direkte hos den respektivt ansvarlige, således at vores databeskyttelsesbestemmelser ikke finder nogen anvendelse for dette websted.

Principielt videresender vi ikke dine personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis vi i enkelte tilfælde foretager en sådan videresendelse, sker dette kun til sådanne tredjelande, for hvilke der foreligger en afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet gennem tilstrækkelige eller fornødne garantier (fx Binding Corporate Rules eller EU-standardkontraktbestemmelser).

Vi forbeholder os ret til at overdrage din personoplysninger til oplysningsberettigede myndigheder, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivning eller domstolsafgørelse.

En videregivelse af dine personoplysninger til øvrige tredjepersoner finder principielt ikke sted.


9. Cookies

På vores websted gemmes forskellige oplysninger i såkaldte cookies, som har til formål at sikre en brugervenlig håndtering af applikationen og samlet set udformer internettilbuddet på en mere effektiv måde. Derudover overflødiggør de data, som er gemt i en cookie, gentagen udfyldelse af formularer. De cookies, vi anvender, er tidsmæssigt begrænsede og slettes regelmæssigt.

Du kan selv administrere godkendelsen af cookies fra vores websted i din browser og om nødvendigt blokere disse. Du kan også altid slette allerede satte cookies igen. Desuden kan du læse om muligheden for at deaktivere cookies i indstillingerne for den browser, du har valgt. Hvis du ikke accepterer nogen cookies, kan dette i hvert enkelt tilfælde medføre begrænsninger ved brugen af vores websted. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt også skal aktivere aktiverede Opt-Out-Cookies igen efter en sletning af dine cookies.

Vi anbefaler, at du regelmæssigt sletter cookies og browseroversigten manuelt.

Vi sondrer mellem teknisk nødvendige cookies, præferencer, statiske cookies samt marketing-cookies. De cookies, som gør brug af siderne teknisk muligt, er teknisk nødvendige. Cookies, som ikke er teknisk nødvendige, omfatter de cookies, som anvendes til marketingsformål og statistiske formål. Strube D&S GmbH anvender Google Ads og Facebook-Insights til dette.

Samtykket til databehandling ved hjælp af cookies er frivillig og kan altid tilbagekaldes eller tilpasses under følgende link: Valg af indstillinger.

Dit samtykke vedrører følgende domæne: www.strube.net


10. Analyse af webstederne

Med henblik på optimering af vores websteders indhold og tilbud samt indsamling af statistiske analyser anvendes forskellige tekniske programmer, som registrerer data om brugerens adfærd på webstederne i anonymiseret form. Med henblik på dette indsamles eksempelvis data om klikadfærd, besøgsvarighed, systemindstillinger og brugernes oprindelse gennem anvendelse af analysesoftware i form af tekstfiler. Til disse vurderinger gemmes cookies på din computer. Disse indsamlede data kan gemmes på serverne hos udbyderne af analyseværktøjerne. De indsamlede data anvendes ikke til personlig identifikation af brugeren og bliver ikke sammenført med andre af brugerens personlige data.

Du kan forhindre installation af cookies ved hjælp af en passende indstilling af din browser. Dog gør vi opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge samtlige funktioner på disse websteder i fuldt omfang. I nedennævnte afsnit beskriver vi de analyseværktøjer, vi anvender.

Følgende analyseværktøj anvendes på vores websted til dette formål:


11. Google Analytics

Dette websted benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC („Google“). De oplysninger, som cookien fremskaffer om din brug af dette websted, bliver som regel overført til en Google-server i USA, hvor den gemmes. Ved hjælp af IP-anonymiseringen på dette websted afkorter Google dog forinden din IP-adresse inden for EU-medlemsstater eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA, hvor den afkortes. På vegne af udbyderen af dette websted benytter Google disse oplysninger til at vurdere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet og tilvejebringe yderligere tjenesteydelser med tilknytning til brugen af webstedet og internetbrugen over for udbyderen af webstedet. Den IP-adresse, som din browser har videresendt inden for rammerne af Google Analytics, sammenfører Google ikke med andre data.

Nærmere oplysninger om betingelser for brug og databeskyttelse finder du under https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics er blevet udvidet med koden „anonymizeIp“ på dette websted for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. a i DS-GVO.

Du kan altid tilbagekalde behandlingen af dine data inden for rammerne af Google Analytics ved at tilpasse dine cookie-indstillinger: Valg af indstillinger.


12. Google Ads

Vi benytter tjenesten Google Ads på vores websted. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I den forbindelse anvender vi remarketing-funktionen fra Google Ads. Med denne funktion har vi mulighed for at præsentere dig (som bruger af vores websted) for reklamer, som knytter sig til dine interesser, på andre websteder inden for displaynetværket. For at muliggøre dette analyseres din interaktion på vores websted. Eksempelvis registreres de tilbud, du finder interessante. Med henblik på denne proces gemmer Google en cookie i din browser. Via denne cookie registreres dine besøg på vores websted. Det anvendes først og fremmest til identifikation af webbrowseren på en bestemt computer og ikke til identifikation af dig som person. Personoplysninger gemmes ikke.

Hvis du ønsker at deaktivere Googles anvendelse af cookies, kan kun klikke på nedennævnte link og downloade samt installere det plug-in, der stilles til rådighed her: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Yderligere oplysninger finder du i Googles databeskyttelseserklæring: http://www.google.com/privacy/ads/.

Derudover anvender vi Conversion-Tracking-funktionen fra Google Ads. I den forbindelse sættes der en cookie på din slutenhed, når du klikker på en reklame, som Google viser. Disse cookies mister dog deres gyldighed efter 30 dage. Disse cookies indeholder ingen personoplysninger og anvendes ikke til personlig identifikation. De indsamlede oplysninger anvendes især til at oprette en statistik til kunder hos Google Ads.

Du kan selv administrere godkendelsen af cookies fra vores websted i din browser og om nødvendigt blokere disse. Du kan også altid slette allerede satte cookies igen. Desuden kan du læse om muligheden for at deaktivere cookies i indstillingerne for den browser, du har valgt. Hvis du ikke accepterer nogen cookies, kan dette i hvert enkelt tilfælde medføre begrænsninger ved brugen af vores websted.

Desuden kan du deaktivere de interesserelaterede visninger på Google samt de interesserelaterede Google-visninger på internettet i din browser. Med henblik på dette skal du under http://www.google.de/settings/ads trykke på knappen ”Aus” (Fra) eller foretage deaktiveringen under http://www.aboutads.info/choices/. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt også skal aktivere aktiverede Opt-Out-Cookies igen efter en sletning af dine cookies.

Yderligere oplysninger om dine indstillingsmuligheder i den forbindelse og databeskyttelsen hos Google finder du under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.


13. Google Web Fonts

På vores websted anvendes såkaldte Web Fonts, som Google stiller til rådighed, med henblik på ensartet præsentation af skrifttyper. Når du går ind på webstedet, indlæser det de nødvendige Web Fonts i din browsercache. Dette er nødvendigt for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål etablerer den anvendte browser forbindelse til Googles servere. Derved får Google viden om, at du har klikket på vores websted via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker af hensyn til en ensartet og tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette er en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i DS-GVO.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, anvendes en standardskrifttype på din computer.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts finder du under https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


14. Eksterne links

Vi henviser indimellem til eksterne links, som ligger på tredjeparters sider. Hvis dette ikke fremgår umiddelbart, gør vi dig opmærksom på, at det drejer sig om et eksternt link. Vi har ingen indflydelse på indholdet og udformningen af siderne hos eksterne udbydere. Denne databeskyttelseserklæring har derfor ingen virkning herpå.


15. IHD Kreditschutzverein (kreditbeskyttelsesforening)

Vi kontrollerer regelmæssigt kreditværdigheden ved indgåelse af kontrakter, oprettelse af en ny debitor og i særlige tilfælde, hvor der foreligger en berettiget interesse; dette gælder også eksisterende kunder. I den forbindelse samarbejder vi med IHD Kreditschutzverein e.V., Augustinusstraße 11B, 50226 Frechen, Tyskland, hvorfra vi modtager de data, som er nødvendige i den forbindelse. Med henblik på dette videresender vi dit navn og dine kontaktdata til IHD Kreditschutzverein e.V. Oplysningerne iht. 14 DS-GVO om den databehandling, som IHD Kreditschutzverein e.V. udfører, finder du her: https://www.ihd.de/datenschutz/.


16. Konkurrence

Du har mulighed for at deltage i en konkurrence på vores Facebook-webside. Inden for rammerne af disse konkurrencer kan personoplysninger (e-mailadresse, efternavn, fornavn, adresse) blive indsamlet og gemt med henblik på afvikling af konkurrencen. De personoplysninger, som du videregiver til os inden for rammerne af en sådan konkurrence, anvendes kun til afvikling af konkurrencen (eksempelvis til fastsættelse af, hvem har vundet, meddelelse om gevinst og tilsendelse af gevinst). Når konkurrencen er afsluttet, slettes deltagernes data. Yderligere betingelser for deltagelse finder du under: https://www.strube.net/teilnahmebedingungen


17. Datasikkerhed

For at beskytte de data, du har fremsendt til os, mod tredjeparts uberettigede adgang samt misbrug har truffet vidtrækkende tekniske og organisatoriske driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger opfylder de strenge nationale lovbestemmelser og tilpasses hele tiden efter det aktuelle tekniske niveau.


18. De berørtes rettigheder

Som berørt person har du iht. art. 15 til 22 i DS-GVO følgende rettigheder over for os:

  • Ret til oplysning
  • Ret til berigtigelse eller sletning
  • Ret til begrænsning af behandlingen
  • Ret til indsigelse mod behandlingen
  • Ret til dataportabilitet

Hvis du har meddelt os dit samtykke til brug af personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. I den forbindelse bedes du i hvert enkelt tilfælde sende en e-mail til  datenschutz@strube.net. Du kan også meddele os dit ønske per post eller fax.

Desuden har du mulighed for at klage over vores databehandling af personoplysninger hos en databeskyttelsesretlig tilsynsmyndighed. Den kompetente databeskyttelsesretlige tilsynsmyndighed for os er „Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tyskland“.


19. Inddragelse, aktualitet og ændring af databeskyttelseserklæringen

Med brugen af vores websted erklærer du dig indforstået med den forud beskrevne dataanvendelse. Databeskyttelseserklæringen er dateret den 22.12.2020 og er aktuelt gyldig. På grund af den konstante videreudvikling af vores websted eller implementeringen af nye teknologier kan det være nødvendigt at tilpasse denne databeskyttelseserklæring i forhold til den aktuelle viden. Strube D&S GmbH forbeholder sig ret til at ændre databeskyttelseserklæringen på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. Derfor bør du regelmæssigt gå ind på denne webside for at læse den aktuelle version af databeskyttelseserklæringen.


Kontaktdata for den tilsynsførende for databeskyttelse hos Strube D&S GmbH:

Anna Bauer
LINET Services GmbH
Hinter dem Turme 12a
38114 Braunschweig
Tyskland

Eller per e-mail til: datenschutz@strube.net

 

Version: 26.08.2021