Pylon mit Strube Logo

Säte

Strube D&S GmbH
Hauptstrasse 1
38387 Söllingen
Tyskland

Telefon +49 5354 809 930
Fax +49 5354 809 937
E-post info@strube.net
 

VD:
Christian Knolle | Eric Verjux
Hervé Caroff  | Marcel Landmann

Företagets säte:
Söllingen

Handelsregister:
Tingsrätten Braunschweig HRB 207143

VAT-nr.:
DE 815 750 933

Förtroende är viktigt för oss

Därför vill vi informera dig om följande:

På denna webbplats registreras användningsinformation på uppdrag av Strube D&S GmbH. Även klicksökvägar hos användare av Strube D&S GmbH:s webbplats samlas in i marknadsförings- och optimeringssyfte. Dessa användare kan inte identifieras som personer. De registrerade uppgifterna används endast av Strube D&S GmbH och sprids inte till tredje part. Insamlingen av data uppfyller de dataskyddsdirektiv som gäller idag.

Ur dessa uppgifter genereras användningsprofiler för en kvalitetsanalys av webbplatsen resp. för kontroll av marknadsföringsåtgärder. Spårningsprogrammet sätter inga cookies, ej heller läser det av cookies lagrade lokalt hos användaren. De insamlade data används inte till att identifiera besökaren av denna webbplats som person. Dels är detta inte möjligt, dels är detta inte syftet med spårningen. 

Ansvarsfriskrivning

Innehållet:

Innehållet på dessa sidor har sammanställts med största möjliga omsorg. Strube D&S GmbH kan dock inte garantera felfriheten och exaktheten hos den tillhandahållna informationen.

Strube D&S GmbH avvisar därför allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt utifrån användningen av denna webbplats, om det från Strube D&S GmbH:s sida inte föreligger ett bevisligen uppsåtligt och grovt vårdslöst vållande.

Sorterna:

Alla uppgifter har tagits fram efter bästa förmåga med beaktande av testresultat eller granskningar. Vi kan inte ikläda oss garanti eller ansvar för relevansen i det enskilda fallet eftersom växtförhållandena och därmed växelverkan med sorten omfattas av stora variationer och kan leda till ett avvikande förhållande hos sorten.

 

Copyright 2018 by Strube D&S GmbH

Med ensamrätt.