Strube hoofdkwartier in Söllingen, Duitsland

Gegevensbescherming

Privacyverklaring


I. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen indien dit vereist is voor de beschikbaarheid van een functionele website alsook onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering zijn gevallen waarbij een eerdere verlening van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien wij voor verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens toestemming verkrijgen van de betrokkene, dient art. 6 al. 1 lid a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die ter uitvoering van een overeenkomst waarvan de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, dient art. 6 al. 1 lid b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen nodig zijn.

Indien een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een wettelijke verplichting nodig is, waaraan onze onderneming onderhevig is, dient art. 6 al. 1 lid c AVG als rechtsgrond.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 al. 1 lid d AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking vereist is voor een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij, en de belangen, grondrechten en fundamentele rechten van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het belang van eerstgenoemde, dient art. 6 al. 1 lid f AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen als dit door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of dergelijke voorschriften, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, wordt voorzien. Een opslag of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats, als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagduur afloopt, tenzij er een verplichting tot langere opslag van de gegevens voor een sluiting of naleving van de overeenkomst bestaat.

 

II. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke volgens de AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsook overige bepalingen rond gegevensbescherming is:

Strube D&S GmbH
Vennoot: Deleplanque & Cie, SUET Saat- und Erntetechnik GmbH
Hauptstraße 1
38387 Söllingen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 5354 809 930
info@strube.net | datenschutz@strube.net
www.strube.net

 

III. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproep van onze internetpagina registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) De internet-serviceprovider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijd van de aanvraag

(6) Websites vanaf waar het systeem van de gebruiker op onze internetpagina kwam

(7) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De logbestanden bevatten IP-adressen of dergelijke gegevens, die de toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de link naar de website vanaf waar de gebruiker op de internetpagina komt, of de link naar de website waarnaar de gebruiker verandert, persoonsgegevens bevat.

De gegevens worden eveneens in het logbestand van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 al. 1 lid f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen bezorgen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van het bezoek opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien helpen de gegevens ons bij de optimalisatie van de website en de garantie van de beveiliging van onze informatie-technische systemen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In dit verband ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 al. 1 lid f AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te vervullen. In het geval van de registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval als het respectieve bezoek beëindigd is. In het geval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na ten laatste zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers vervormd, zodat ze niet kunnen toegewezen aan de oproepende klant.

5. Mogelijkheid tot verzet en verwijdering

De verzameling van de gegevens voor de beschikbaarheid van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is dringend noodzakelijk voor de werking van de internetpagina. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid tot verzet. 

 

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser bij hernieuwd oproepen van de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze internetpagina is het nodig dat de oproepende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies, die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

(1) Ingevoerde zoektermen

(2) Frequentie dat de pagina's worden opgevraagd

(3) Gebruikmaking van functies van de website

Bij de oproep van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden, en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens. In dit verband wordt ook verwezen naar deze Privacyverklaring. 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is art. 6 al. 1 lid f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Sommige functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel opnieuw wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Het gebruik van de analysecookies vindt plaats om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt. Zo kunnen wij ons aanbod constant optimaliseren.

In dit doel ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 al. 1 lid f AVG.

4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot verzet en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en daardoor aan onze site overgedragen. Daardoor hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdacht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

 

V. Gebruik van etracker

Onze website gebruikt diensten van de etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (https://www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. Daarbij worden cookies gebruikt, die een statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers alsook de weergave van gebruiksgerichte inhoud of reclame mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindtoestel van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie die een identificatie van de gebruiker mogelijk maken.

De gegevensverwerking vindt plaats op rechtsgrond van art. 6 al. 1 lid f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie van ons online-aanbod en onze website. Omdat wij de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers bijzonder belangrijk vinden, wordt het IP-adres bij etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en aanmeldings- of apparaatidentificatie bij etracker tot een duidelijke, maar niet aan een persoon toegewezen sleutel omgezet. Een ander gebruik, bundeling met andere gegevens of doorgave aan derde partijen door etracker vindt niet plaats.

U kunt op elk moment een bezwaar indienen tegen de gegevensregistratie en -opslag. Om een bezwaar in te dienen tegen toekomstige gegevensregistratie en -opslag van uw bezoekersgegevens kunt u via onderstaande link een opt-out-cookie van etracker ontvangen, dat ervoor zorgt dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser bij etracker verzameld en opgeslagen worden:http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb Hierdoor wordt er een opt-out-cookie met de naam ‘ntcookie’ geplaatst door etracker. Verwijder dit cookie niet zolang u uw bezwaar wilt handhaven. Meer informatie vindt u in de Privacyverklaring van etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

 

VI. Newsletter, contactformulier en contact per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden voor elektronische contactopname. Als een gebruiker gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1) Naam

(2) E-mailadres

(3) Bericht

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzendprocedure gewezen op deze Privacyverklaring. Alternatief is contactopname via het vermelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker, die met de e-mail zijn doorgegeven, opgeslagen.

De gegevens worden in dit verband niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Newsletter

Op de Strube-website kunt u zich bovendien aanmelden voor een nieuwsbrief. Als u hier toestemming voor hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u per e-mail actuele aanbiedingen en nieuwtjes te sturen over de inhoud waarop u bent geabonneerd.

Na succesvolle registratie voor de newsletter ontvangt u automatisch een e-mail waarin u uw e-mailadres moet bevestigen. Zodra u uw e-mailadres hebt bevestigd door te klikken op de link in de bevestigingsmail, ontvangt u regelmatig onze elektronische newsletter.

Wij beoordelen in een gebruikersprofiel zowel geaggregeerd alsook na inzicht in de naam van de ontvanger de volgende parameters die verband houden met  de oproep van de newsletter en het aanklikken van de links in de newsletter door u, om de inhoud van de newsletter beter op uw individuele voorkeuren en interesses te kunnen afstemmen: open rate van de newsletter, klikrate van afzonderlijk gekoppelde bijlagen, lijst bezochte pagina's in de online-shop.

Uw toestemming voor het versturen van de newsletter kunt u op elk moment met toekomstige werking interkken via datenschutz@strube.net. Bovendien kunt u zich op elk moment afmelden voor de newsbrief door te klikken op de daarvoor voorziene link in de newsletter. De gerechtvaardigdheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking plaatsvond, blijft door de intrekking van de toestemming onaangetast.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 al. 1 lid a AVG.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in lijn met de verzending van een e-mail worden overgedragen, is art. 6 al. 1 lid f AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het aangaan van een overeenkomst, is extra rechtsgrond voor de verwerking art. 6 al. 1 lid b AVG.

4. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient voor ons alleen voor de behandeling van de contactopname. In het geval van contactopname per e-mail ligt hieraan ook het benodigde wettelijke belang in de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de beveiliging van onze informatietechnologische systemen te garanderen.

5. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te vervullen. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval als de desbetreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat de desbetreffende kwestie definitief is geregeld.

De tijdens de verzendprocedure extra verzamelde persoonsgegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen verwijderd.

6. Mogelijkheid tot verzet en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Dit kan rechtstreeks via het volgende e-mailadres: datenschutz@strube.net

Of via het contactformulier: https://www.strube.net/kontakt.html

Alle persoonsgegevens die in de loop van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

VII.  Veilige gegevensoverdracht

Binnen het website-bezoek gebruiken wij de bekende SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met telkens het hoogste versleutelingsniveau, dat door uw browser wordt ondersteund. Normaal gesproken gaat het over een versleuteling van 256 bit. Als uw browser geen versleuteling van 256 bit ondersteunt, gebruiken we 128-bit v2-technologie. Of een afzonderlijke site van onze website versleuteld wordt omgezet, herkent u aan de gesloten afbeelding van de sleutel of het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen onbedoeld of opzettelijk verlies, vernietiging of tegen onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden volgens de technische ontwikkeling continu verbeterd. 

 

VIII. Rechten van de betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene volgens de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt aan de verantwoordelijke verzoeken om een bevestiging of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van zo'n verwerking, kunt u van de verantwoordelijke informatie verzoeken over de volgende informatie:

(1) het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of nog worden geopenbaard;

(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien er hierover geen concrete gegevens mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de duur van de opslag;

(5) het bestaan van een recht op correctie of wissing van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om een bezwaar in te dienen tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling volgens art. 22 al. 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen –veelzeggende informatie over de betrokken logica en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht, informatie te verzoeken over of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een ander land of aan een internationale organisatie zijn overgedragen. In dit verband kunt u verzoeken geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens art. 46 AVG in verband met de overdracht.

2. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen:

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben bestrijdt voor een periode die het de verantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking ongerechtvaardigd is en u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doelen van de verwerking, u ze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt, of

(4) als u bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 al. 1 AVG hebt ingediend en nog niet vaststaat, of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden wordt beperkt, krijgt u hierover bericht van de verantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

a) Plicht tot wissing

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht, deze gegevens onmiddellijk te wissen, indien een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking volgens art. 6 al. 1 lid a of art. 9 al. 2 lid a AVG was gebaseerd, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt volgens art. 21 al. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen belangrijkere gegronde redenen voor de verwerking, of u maakt volgens art. 21 al. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn ongerechtvaardigd verwerkt.

(5) De wissing van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

(6) Die persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 al. 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en als hij volgens art. 17 al. 1 AVG verplicht is ze te wissen, neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten gepaste maatregelen, ook technisch van aard, om verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokkene van hen de wissing van alle links naar deze persoonsgegevens en van kopieën of replica's van deze persoonsgegevens hebt verlangd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen onze onderneming.

Indien wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten (zoals logistieke ondernemingen), krijgen zij persoonsgegevens alleen in de mate dat de overdracht noodzakelijk is voor de desbetreffende dienst.

Indien wij bepaalde gedeelten van de gegevensverwerking uitbesteden (‘Opdrachtverwerking'), verplichten wij opdrachtverwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming te gebruiken en de bescherming van de rechten van de betrokkene te garanderen.

Gegevensoverdracht aan locaties of personen buiten de EU buiten het in deze verklaring bij cijfer 4 genoemde geval vindt niet plaats en is niet gepland. 

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

(1) ter uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) ter uitvoering van een wettelijke verplichting, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaat, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, verlangt, of ter vervulling van een taak van openbaar belang of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;

(3) vanwege het openbaar belang op het gebied van volksgezondheid volgens art. 9 al. 2 lid h en i alsook art. 9 al. 3 AVG;

(4) voor archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het openbaar belang of voor statistische doeleinden volgens art. 89 al. 1 AVG, indien het onder alinea a) genoemde recht vermoedelijk deze verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk beïnvloedt, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking geldend hebt gemaakt tegenover de verantwoordelijken, zijn deze verplicht, alle ontvangers, aan wie ze de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebben geopenbaard, deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht, informatie te krijgen over deze ontvangers.

6. Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en die u aan de verantwoordelijke hebt verschaft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen, indien

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens art. 6 al. 1 lid a AVG of art. 9 al. 2 lid a AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 al. 1 lid b AVG en

(2) de verwerking gebeurt via een geautomatiseerde procedure.

In de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht, te bewerkstelligen, dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beïnvloed.

Het recht van gegevensportabiliteit geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, die vanwege het openbaar belang plaatsvindt of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die op basis van art. 6 al. 1 lid e of AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet meer, tenzij hij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kan bewijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt voor direct mail, hebt u het recht, te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor zulke direct mail; dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit verbonden is met zulke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct mail, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar door middel van een geautomatiseerde procedure uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op intrekking van de toestemming m.b.t. gegevensbescherming

U hebt het recht, uw toestemming m.b.t. gegevensbescherming op elk moment in te trekken. De gerechtvaardigdheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking plaatsvond, blijft door de intrekking van de toestemming onaangetast.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft Dit geldt niet, indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

(2) op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegestaan is en die ook voorziet in gepaste maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen, of

(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 al. 1 AVG, tenzij art. 9 al. 2 lid a of g AVG van toepassing is en er gepaste maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke gepaste maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook de gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats of de plaats van de vermoede schending, als u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, brengt de klager op de hoogte over de stand en resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van een mogelijkheid van beroep volgens art. 78 AVG.