Supersöt

ZHY1312OR

Bearbetning & färsk

ZHY1312OR är en fantastiskt bra och livskraftig färskvarumarknadssort med mycket robust planta. Bra ytterskal med vacker färg.

Viktiga styrkor

Robust planta med vacker färg

Mellanstor kolv med utmärkt tip fill

Lämplig för färskvarumarknad

Sortens prestanda

Kornets färg gul
Dagar till relativ mognad 84
Kolvlängd (cm) 19
Kolvbredd (cm) 5.6
Antal rader 20
Planthöjd medium
Kornhöjd medium

Resistens

Rost - vanlig (Ps) Rp 1 d IR
Rost - vanlig (Ps) Annan IR
Resistens mot nordlig majsbladfläcks-juka = NCLB (Et) HR
Resistens mot maize dwarf mosaic virus (MDMV) SU
Resistens mot sydlig bladfläcksjuka IR

Herbicidtolerans

Rubrik

* - data saknas

Kemisk tolerans baseras på resultat från University of Illinois, USA, Department of Plant Sciences, där tolerans = liten eller ingen skadefrekvens vid applicering av ogräsmedel. Tolerans definieras som sortens förmåga till normal utveckling, tillväxt och normalt utseende även under abiotisk stress. Under abiotisk stress kommer en tolerant växt att uppvisa färre symptom än en mottaglig sort. Sjukdomsfrekvenser definieras av ISF Position Paper, May 2005. Mer information finns på worldseed.org.

 

HR: Hög resistens/standardresistens: Sorten begränsar jämfört med en mottaglig sort tillväxten och utvecklingen av specifika sjukdomar eller skadedjursangrepp vid normalt tryck. HR-sorter uppvisar en del symptom och skador från svåra skadedjursangrepp eller allvarligt sjukdomstryck.

 

IR: Måttlig/Moderat resistens: Sorten begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika sjukdomar eller skadedjursangrepp under normalt tryck, men uppvisar jämfört med HR-sorter redan ett antal symptom och skador. Vid skadedjursangrepp eller sjukdomstryck uppvisar IR-sorter jämfört med mottagliga sorter mindre allvarliga symptom och skador.

 

SU: Mottaglighet är sortens oförmåga att begränsa tillväxten och utvecklingen av specifika sjukdomar och skadedjursangrepp. Indikationer baserade på rostarter: Generella rostarter som identifierats i USA år 2001 kontrollerades inte för följande gener: Rp1-d, Rp1-e, Rp1-g eller Rp1-i.

 

Effekten av rostgener i sötmajs fastställdes av de generella rostarternas variation i de respektive växtregionerna. Informationen är endast vägledande. Data baseras på globala medelvärden och är enbart indikatorer. Sorterna bör studeras i de specifika regioner de ska odlas i. Sortens prestanda påverkas av många faktorer, som ex. klimatförhållanden, jordkvalitet och jordbruksmetoder. Snowy River frånsäger sig allt ansvar för informationens riktighet.

Din kontaktperson för sötmajs