Liten trädgård

welland

welland är en liten afila-trädgårdsärta med stor sjukdomsresistens i områden där vissnesjuka är vanligt förekommande och där stor resistens mot mjöldagg och PEMV därmed är nödvändig.

Viktiga styrkor

Medelhög till hög robust planta

Friska rötter och blad

Enkel att skörda

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Mognad i dagar (+/-Avola) 12
Värmeenheter 870
Nodes to First Bloom 16
Planthöjd (cm) 75
Skida/stjälk 2-3
Ärter/skida 8
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
○ VF - 8,5 - 8,25 10
○ F - 8,25 - 8,75 50
○ ML - 8,75 - 10,2 35
○ L - >10,2 5
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1, 2
Sjukdoms-resistens mjöldagg HR - Hög/standard-resistens
Sjukdoms-resistens ärtenations-mosaik (PEMV) IR - Medium/standard-resistens

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt