Trädgårdsärt

tomahawk

tomahawk är en tidig afila-ärt, som står stabilt. Den har dubbla skidor med 8 identiska och mellanstora ärtor, låg/medel AIA och vacker färg. Denna ärt har hög prestanda och stor motståndskraft mot sjukdomar.

Viktiga styrkor

Pålitlig avkastning och hög prestanda i fuktiga till halvtorra områden

Står stabilt

Hög prestanda och stor motståndskraft mot sjukdomar

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Värmeenheter 685
Nodes to First Bloom 9
Planthöjd (cm) 46
Skida/stjälk 2
Ärter/skida 8
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
○ VF - 8,5 - 8,25 5
○ F - 8,25 - 8,75 25
○ ML - 8,75 - 10,2 60
○ L - >10,2 10
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt