Strube Sweden Ärta

Trädgårdsärt

savannah

savannah är en välbalanserad, högavkastande och imponerande afila-planta för huvudgrödor. Ärtorna är koncentrerade till toppen, vilket gör sorten enkel att skörda. De har hög tolerans mot blad- och rotsjukdomar.

Viktiga styrkor

2-3 skidor per nod med 7-8 mellanstora ärtor som är koncentrerade till toppen

Hög tolerans mot blad- och rotsjukdomar – medelresistens mot mjöldagg och PEMV

Enhetlig form och färg med genomsnittligt AIS-värde

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Mognad i dagar (+/-Avola) 4
Värmeenheter 750
Nodes to First Bloom 10
Planthöjd (cm) 56
Skida/stjälk 2-3
Ärter/skida 7-8
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
VF - 8,5-8,25 0
F - 8,25-8,75 25
ML - 8,75-9,25 50
L - 9,25-10,2 25
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt