Strube Sweden Ärta

Trädgårdsärt

naches

naches är en stabil sensäsongs afila-ärt. Sorten belastas inte av värme och torka. Naches prestanda i många olika miljöer är väldokumenterad.

Viktiga styrkor

Långsamtväxande planta med robust stjälk och utmärkt sättning i toppen

Genomsnittlig resistens mot mjöldagg

Tredubbla skidor med 8-9 enhetliga mellanstora ärtor med genomsnittligt AIS-värde

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Mognad i dagar (+/-Avola) 14
Värmeenheter 910
Nodes to First Bloom 16
Planthöjd (cm) 55
Skida/stjälk 3
Ärter/skida 8-9
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
VF - 8,5-8,25 0
F - 8,25-8,75 25
ML - 8,75-9,25 55
L - 9,25-10,2 20
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1, 2, 5
Sjukdoms-resistens mjöldagg IR - Medium/standard-resistens

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt