Trädgårdsärt

CS-455AF

Denna tidiga afila-sort (CS455AF) är mycket stabil och konsistent. Tack vara sitt robusta rotsystem tål CS455AF stor belastning från rotsjukdomar. Sorten kan användas av både fabriker och jordbrukare.

Viktiga styrkor

Skidor i toppen, enkla att skörda

Passar perfekt för både fabriker och jordbrukare

Robust rotsystem

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Mognad i dagar (+/-Avola) 2
Värmeenheter 715
Nodes to First Bloom 10
Planthöjd (cm) 50
Skida/stjälk 2
Ärter/skida 8
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
○ VF - 8,5 - 8,25 0
○ F - 8,25 - 8,75 20
○ ML - 8,75 - 10,2 60
○ L - >10,2 20
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1, 2

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt