Strube Sweden Ärta

Trädgårdsärt

CS-426AF

CS426AF är en högavkastande, välbalanserad och imponerande afila-planta för huvudgrödor. Ärtornas form och färg är enhetlig. Sorten ger 2-3 skidor per nod med 7-8 mellanstora ärtor, som är koncentrerade till toppen.

Viktiga styrkor

Enkel att skörda

Hög tolerans mot blad- och rotsjukdomar – genomsnittlig tolerans mot mjöldagg och PEMV

Genomsnittlig AIS-nivå

Sortens prestanda

Bladtyp Afila
Mognad i dagar (+/-Avola) 9
Värmeenheter 830
Nodes to First Bloom 14
Planthöjd (cm) 70
Skida/stjälk 2-3
Ärter/skida 7-8
Procentfördelning
vid 100 TR (i %)
VF - 8,5-8,25 5
F - 8,25-8,75 30
ML - 8,75-9,25 50
L - 9,25-10,2 15
Sjukdomsresistens Fusarium vissnesjuka 1
Sjukdoms-resistens mjöldagg IR - Medium/standard-resistens
Sjukdoms-resistens ärtenations-mosaik (PEMV) IR - Medium/standard-resistens

Rubrik

Definitionen av sjukdomsreaktioner bygger på resultaten av ISF från år 2012. Hög motståndskraft (HR *): Sorter som jämfört med mottagliga sorter kraftigt begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjursangrepp. Dessa sorter uppvisar symptom och skador under högt skadedjurstryck.

Måttlig motståndskraft (IR *): Sorter som begränsar tillväxten och utvecklingen av specifika skadedjur, men som jämfört med mycket resistenta sorter uppvisar fler symptom och skador. Medicinskt resistenta sorter uppvisar mindre allvarliga symptom och skador än mottagliga sorter vid samma miljöförhållanden och sjukdomstryck.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. pisi-arter 1, 2, 5, 6

PM: Mjöldagg (Erysiphe pisi)

Sv: Ärtmosaikvirus

Din kontaktperson för ärt