Super zoet

ZHY1455CY

Verwerkingsproces & Versheid

ZHY1455CY is een middenvroeg ras met een gezonde plant. De maïs variëteit biedt een gemiddelde stengellengte met een cylindrische kolf en is ideaal voor processing en voor de verse consumptie.

Eigenschappen

Hoge kwaliteits kolven

Grote korrel met mooie kleur

Ideaal voor processing en voor de verse consumptie

Ras kenmerken

Korrelkleur geel
Relative vroegheid in dagen 83
Kolf lengthe (cm) 22
Kolf dikte (cm) 5.4
Aantal rijen 18
Plant hoogte gemiddeld
Hoogte van de kolf gemiddeld

Resistentie

Gewone roest (Ps) Rp 1 d HR
Andere roesten (Ps) HR
Resistentie tegen Northern corn leaf blight = NCLB (Et) IR
Resistentie tegen Maize Dwarf Mosaic Virus (MDMV) HR

Herbicide tolerantie

Hoofdstuk

* - Data beschikbaarheid

Tolerantie tegen gewasbeschermingsmiddelen zijn gebaseerd op resultaten van de Universiteit van Illinois, USA, afdeling Plant Sciences, waarbij tolerantie = de mate van geen of beperkte schade van een herbicide toepassing. Tolerantie is de geschiktheid van een ras om een normale ontwikkeling, groei en verschijning te hebben zelfs onder abiotische stress. Onder abiotische stress, toont een plant minder symptomen in vergelijking met een gevoelige ras. Ziektecijfers worden weergegeven door het ISF Position Paper, Mei 2005. Meer informatie bij worldseed.org.

HR: hoog / standaard resistent: het ras beperkt de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekte of plaag bij een normale druk in vergelijking met een gevoelig ras. HR-rassen vertonen enkele symptomen en beschadigingen door ernstige plaaginfestatie of ziektedruk.

IR: matige / gemiddelde resistentie: het ras beperkt de groei en ontwikkeling van de specifieke ziekte of plaag onder een normale druk, maar vertoont reeds een verscheidenheid aan symptomen en schade in vergelijking met HR-variëteiten. Onder druk van ziekten of plagen, laten IR rassen minder ernstige symptomen en schade zien vergeleken met gevoelige rassen.

SU: gevoeligheid is het onvermogen van het ras om de groei en ontwikkeling van specifieke ziekten en plagen te verminderen. Indicaties op basis van roeststammen: Algemene roeststammen geïdentificeerd in de VS in 2001 werden niet gecontroleerd voor de volgende genen: Rp1-d, Rp1-e, Rp1-g of Rp1-i.

Het effect van de roest genen bij suikermaïs werd bepaald door de variatie van de algemene roestfysio’s in de desbetreffende groeiregio. De informatie is alleen bedoeld als leidraad. De gegevens zijn gebaseerd op gemiddelden over de hele wereld en zijn slechts indicatoren. De rassen moeten worden onderzocht in regionale proeven alwaar zij worden geteeld. De prestatie van het ras wordt beïnvloedt door vele factoren, zoals klimatologische omstandigheden, grondsoort en de resultaten van de landbouwpraktijk. Snowy River accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.

Uw contactpersoon voor suikermaïs