nieuw!

sherlock

Sherlock (ST 12933) is een nieuw suikerbietenras beschikbaar voor teeltseizoen 2022. In 2022 wordt het ras voor het derde jaar geproefd. Sherlock (ST12933) is nieuwe genetica en kan in 2023 worden opgenomen op de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst. Dit ras levert een hoge financiële opbrengst dankzij een hoog suikergehalte en een bovengemiddeld wortelopbrengst. Daarnaast heeft Sherlock (ST 12933) een sterke bladgezondheid cercospora.

Eigenschappen

Hoge financiële opbrengst

hoog suikergehalte

Plantkenmerken

Tolerantie / Resistentie Rhizomanie
Type Rijk
Suikeropbrengst hoog
Opmerkingen hoog financieel
Jaar van registratie 2023
Oogsttijdstip

Uw contactpersoon voor suikerbieten