lille haveært

welland

welland er en lille haveært af afila-typen med høj sygdomsresistens i områder, hvor visnesyge er almindeligt forekommende, og hvor en høj resistens over for ægte meldug og PEMV er nødvendig.

Vigtigste styrker

Mellemhøj til høj stærk plante

Sund rod og sunde blade

Nem at høste

Sortens ydeevne

Bladtype Afila
Modenhed i dage (+/-Avola) 12
Varmeenheder 870
1. Blomstring på Nodie 16
Plantehøjde (cm) 75
Bælg/stilk 2-3
Ærter/bælg 8
Procentfordeling
ved 100 TR (i %)
○ VF - 5 - 7,5 10
○ F - 8,5 - 8,75 50
○ M - 8,75 - 10,2 35
○ L - >10,2 5
Sygdomsresistens Fusarium wilt 1, 2
Sygdomsresistens Ægte meldug HR - Høj/almindelig resistens
Sygdomsresistens Ærte Enationsmosaik-virus (PEMV) IR - Medium/almindelig resistens

Overskrift

Definitionen af sygdomsreaktioner er baseret på anvisningerne fra ISF in 2012.

Høj modstandsdygtighed (HR*): Sorter, som i høj grad hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomme sammenlignet med mere modtagelige sorter. Disse sorter kan udvise symptomer vise tegn på skader ved højt smittetryk. 

Middel modstandsdygtighed (IR*): Arter, som hæmmer vækst og udvikling af bestemte sygdomsangreb, men som udviser flere symptomer og tegn på skade sammenlignet med sorter med høj modstandsdygtighed. Middelresistente sorter udviser mindre alvorlige symptomer og tegn på skader end mere modtagelige sorter under samme miljøpåvirkninger og sygdomsbelastning.

 

Resistens:

Fusarium oxysporum f.sp. Pisi races 1, 2, 5, 6

PM: Ægte meldug (Erysiphe pisi)

En: Ærte-enationsmosaikvirus

Strube Scandinavia ApS - Danmark: Lars Andersen
Strube Scandinavia ApS

Lars Andersen

Kidnakken 11

4930 Maribo

Danmark